• 19.01.2017, Četvrtak

  Služba za Katastar nepokretnosti Čoka je bila treća najuspešnija u državi u 2016.godini

  Čoka, 11.01.2017


 • 14.12.2016, Sreda

  Predsednica Opštine i Izvođač radova u obilasku završetka radova

  Padej, 13.12.2016


 • 14.12.2016, Sreda

  Potpisivanje Ugovora o izvođenju radova rušenja objekta u Crnoj Bari

  Čoka, 05.12.2016

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

!!! PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE !!!

Img

!!! "DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE !!!

Img

!!! OBAVEZA UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH 1999.GODINE !!!

Img

!!! MOGUĆE ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE UZ OTPIS KAMATE !!!

Img

! ! ! REZULTATI LOKALNIH IZBORA ! ! !

Img

! ! ! POZIV ZA PRIJAVU I EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ! ! !

Img

! ! ! PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA ! ! !

Img

! ! ! ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE ČOKA ZA 2015. GODINU ! ! !

Img

IZBORI 2016 - Opštinska izborna komisija

 
Img
Img

Objedinjena procedura - Sistem za elektronsko podnošenje prijava

 
Img

Zaštita životne sredine

 
Img

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017.godinu
 
Img

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Čoka

- Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu za 2017. godinu
- Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgov. nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu

- Odluka o visini poreske stope poreza na imovinu za 2016. godinu
- Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgov. nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu
 
Img

Finansija

  - Pravilnik o prenosu neutoš. budž. sredst. za 2016. godinu
- Specifikacija vraćenih budž. sredstava
 
Img

JAVNA RASPRAVA

 
Img

Popis poljoprivrede 2012

- Lista instruktora
Img

Popis stanovništva 2011

  - Rezultati popisa
 
Img

Javne nabavke

novo !!
- PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI ČOKA

- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017.GODINU

- Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica
- Nabavka električne energije
- Investiciono održavanje atarskih puteva
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije
- Nabavka radova na izgradnji kolovoza
- Izrada projektne dokumentacije
Img

Obaveštenja

- OBAVEŠTENJE o Produženju roka za podnošenje prijava ya izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje
- OBAVEŠTENJE - Konačna lista korisnika jednokratne i bespovratne pomoći u robi i materijalu
- PREDLOG liste korisnika jednokratne i bespovratne pomoći u robi i materijalu
- OBAVEŠTENJE o Javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeg
- OBAVEŠTENJE - PROMENI ĆE SE REŽIM SAOBRAĆAJA U PADEJU
- OBAVEŠTENJE o utvrđivanju plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
- OGLAS - Za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svoj
Img

Javni uvid

- JAVNI UVID - Procena uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja projekta Autoflex-Livnica doo Čoka
-
- JAVNI UVID Nacrta Plana detaljne regulacije kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu
Img

Konkurs

- KONKURS za udruženja 2017
- KONKURS za sport 2017
- KONKURS za kulturu 2017
Img

Razni dokumenti

  - Lista ovlašćenih službenih lica i službenih evidencija opštine Čoka
- Program razvoja sporta u opštini Čoka za 2015-18. godinu

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf