• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

!!! PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE !!!

Img

!!! VIDEO SNIMCI SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ČOKA - ODRŽANA XXX.SEDNICA 22.02.2019 GODINE !!!

Img Img

Predstavnici Opštine Čoka, na čelu sa predsednicom Opštine Stanom Đember, posetili su danas dečiju školu fudbala u okviru Fudbalskog kluba ,,Sloga" iz Ostojićeva i uručili fudbalske lopte polaznicima ove škole.

Img

Predsednica Opštine Čoka, Stana Đember je sa svojim saradnicima prisustvovala svečanosti obeležavanja petnaest godina od ulaska Poljske u Evropsku uniju i stogodišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Poljske. Kroz razne programe kulturne, ekonomske i privredne saradnje dveju zemalja stvaraju se mogućnosti za inteviziranje odnosa i realizaciju projekata koji unapređuju položaj pripadnika poljske nacionalne manjine.

Img Img

Predsednica Opštine Čoka, Stana Đember potpisala je 14.05.2019. godine Memoramdum o saradnji između lokalne samouprave i švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove, čime je započeta saradnja u okviru projekta RELOF 2 – reforma lokalnih finansija. Na ovaj način biće pružena stručna podrška u unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, kao i interne revizije u Opštini Čoka.

Img Img

Lokalna samouprava je i ove godine izdvojila sredstva za krpljenje udarnih rupa na lokalnim putevima i uličnim saobraćajnicama na teritoriji naše opštine. Ove godine je za tu namenu u budžetu opredeljeno 2.000.000,00 dinara, a planirano je sa se udarne rupe saniraju sa ukupno 130 tona asfalta.

Img Img

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je u saradnji sa Opštinom Čoka donirao lekove za pčele i na ovaj način pomogao pčelarima sa teritorije naše opštine, koji imaju registrovana pčelarska gazdinstva. Dodela lekova za pčele obavljena je danas u prostorijama Opštine Čoka.

Img Img

Završeni su radovi na zgradi Mesne zajednice u Ostojićevu. Predsednica Opštine Čoka, Stana Đember je danas 24.04.2019. godine, sa svojim saradnicima posetila rekonstruisani objekat, koji je sada potpuno funkcionalan i omogućava nesmetan rad mesne zajednice i mesne kancelarije.

Img Img

Član Opštinskog veća odgovoran za poljoprivredu, Radovan Budovalčev je 12.04.2019. godine u Novom Sadu, u ime Opštine Čoka, potpisao je dva ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne pokrajine Vojvodine. Prvi ugovor je o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže, u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, i iznosi 7.319.147,73 dinara bez PDV-a, i drugi ugovor čijim potpisivanjem su obezbeđena bespovratna sredstva za opremanje poljočuvarske službe, koja će na ovaj način dobiti novo vozilo za rad.

Img Img Img

Na „starom košarkaškom“ terenu u Čoki popravljene su table i obruči. Sezona „basketa“ može da počne.

Img Img Img Img Img Img Img Img

Danas su u prvoj zvaničnoj poseti u Čoki boravili predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksej Cibulin, drugi sekretar, i pukovnik Sergej Parubin, zamenik izaslanika odbrane. Tom prilikom su sa predsednicom Stanom Đember posetili Crnu Baru u kojoj je svečano otkriven rekonstruisan spomenik herojima Crvene armije, koji su svoj život dali pri oslobađanju Crne Bare u Drugom svetskom ratu.

Img Img

Počeli su radovi na rekonstrukciji krova objekta „Dobrovoljnog vatrogasnog društva“ u Jazovu. Krov će biti kompletno zamenjen. Opština Čoka je izdvojila sredstva za radove u visini od 490.440,00 dinara. Očekuje se da radovi budu završeni za 30 dana. Realizacijom ovog projekta unaprediće se uslovi za rad ovog društva.

Img Img

Danas 21.03.2019. godine predsednica Opštine Čoka, Stana Đember potpisala je u svom kabinetu sa zastupnikom AD ,,Ciklonizacija“ ugovor o nabavci usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka, u iznosu od 2.996.400,00 dinara. Na taj način je na vreme obezbeđeno kontunuirano vršenje navedene usluge tokom 2019. godine na teritoriji opštine Čoka.

Img Img

Za lokalni kulturni razvoj ove godine je izdvojeno 3.325.000,00 dinara. Predsednica opštine Čoka, Stana Đember potpisala je ugovore o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti kulture sa 17 predstavnika udruženja građana sa teritorije Opštine Čoke, koji se bave kulturnom delatnošću. Podržani projekti i programi će doprineti lokalnom kulturnom razvoju i stvaranju podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike.

Img Img

Dana 13.03.2019. godine, predsednica opštine Čoka, Stana Đember, potpisala je ugovore o sufinansiranju programa i projekata sa predstavnicima udruženja građana sa teritorije opštine Čoka. U ovoj godini je za jačanje nevladinog sektora u lokalnoj zajednici izdvojeno 1,5 miliona dinara i putem konkursa je podržano 26 udruženja građana.

Img Img

U cilju unapređenja uslova za razvoj sporta na teritoriji opštine Čoka, sportskim udruženjima su za rad dodeljenja sredstva u iznosu od 6.500.000,00 dinara. Danas je u kabinetu predsednice upriličeno potpisivanje ugovora sa deset sportskih udruženja, koje je u ime opštine potpisala predsednica opštine Stana Đember.

Img Img

Praksa prijema građana u opštini Čoka se uspešno nastavlja. Predsednica Opštine Čoka Stana Đember organizovala je redovan prijem građana i tom prilikom razgovarala sa 11 sugrađana.
Prijemi se vrše radnim danima u popodnevnim časovima, sa tim da je potrebno prethodno zakazivanje na telefon 0230/71175.

Img Img

Predsednica opštine Čoka, Stana Đember, održala je 26.02.2019. godine radni sastanak sa predstavnicima udruženja građana iz Jazova. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim temama, načinima rada udruženja, kao i o njihovim stavovima i planovima za ovu godinu.

Img Img

Zgrada mesne zajednice će uskoro dobiti nov izgled. U to kako napreduju radovi, danas se uverila predsednica opštine Stana Đember koja je sa svojim saradnicima posetila Ostojićevo.

Pomoćnik predsednika opštine za rad sa mesnim zajednicama, Mihajlo Popović je 18.02.2019. godine u Novom Sadu, ispred Opštine Čoka, potpisao ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Čoka Vb – etapa“.

Img Img Img Img

Predstavnici opštine Čoka na čelu sa predsednicom opštine Stanom Đember juče su posetili Osnovnu školu ,,Jovan Popović“ u Čoki i tom prilikom uručili sportsku opremu školi i Odbojkaškom klubu ,,Čoka“, koju je doniralo Ministarstvo omladine i sporta.

Img Img

U bioskopskoj sali u Čoki održana je četvrta javna tribina o komasaciji. Ovom prilikom građanima su predstavljeni dosadašnji rezultati komasacije i obnove premera građevinskog reona K.O. Čoka. Takođe, predočena im je sledeća faza na kojoj će učesnici komasacije imati mogućnost da predlažu grupisanje zemljišta i određivanje pozicija novih parcela.

Img

!!! PRIJAVA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OPŠTINE ČOKA NA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE !!!

Img

!!! RAZVOJNI FOND VOJVODINE !!!


Img

! ! ! INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA ! ! !

Img

!!! OGLAS O UTVRĐIVANJU FAKTIČKOG STANJA U POSTUPKU KOMASACIJE ZA DEO KATASTARSKE OPŠTINE ČOKA !!!

Img

!!! OBAVEZA UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH 2000.GODINE !!!

Img

!!! "DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE !!!

Img

!!! DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE !!!

Img

JAVNA RASPRAVA

 

- NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019. GODINU

PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 23.04.2019. GODINE NA MEJL joiren@coka.rs.


 
Img

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Čoka

- ODLUKE O POREZIMA ZA 2019.GODINU ZA OPŠTINU ČOKA
 
Img

Finansija

 

- Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Čoka za 2020.godinu


- Pravilnik o prenosu neutrošenih i specifikacija vraćenih budžetskih sredstava za 2018.godinu


- GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019.GODINU- FINANSIJSKI IZVEŠTAJI


- Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Izveštaj o radu za 2018.godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
- Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
 
Img

Poljoprivreda

- ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
- SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
- ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka - DRUGI KRUG
- PRAVILA o sprovođenju Javnog nadmetanja
- JAVNA LICITACIJA za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izmenu dozvole za upravljanje
- ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2018 god. - prvi krug
- SAGLASNOST na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI
- Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Čoka za 2018.godinu
- Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
- JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu
- JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2019.godinu.

- A R H I V A -


Img

Registar stambenih zajednica

- Obrasci i spisak potrebne dokumentacije
 
Img
Img

Objedinjena procedura - Sistem za elektronsko podnošenje prijava

 
Img

Zaštita životne sredine

 
Img

Javne nabavke

- PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI ČOKA

- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU

- PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU

- DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU

- Rekonstrukcija vodovodne mreže
- Rehabilitacija kolovoza
- Kancelarijski materijal
- Održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
- Popravka puteva-krpljenje udarnih rupa
- Hrana i piće
Img

Obaveštenja

novo !!
- OBAVEŠTENJE o zabrani saobraćaja po kruni i prinasipskom pojasu na levoj obali reke Tise
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
- OBAVEŠTENJE o seizmičkim ispitivanjima u Padeju i Ostojićevu
- OBAVEŠTENJE o putoprelaznim motkama na željezničkim stanicama Čoka i Padej
- KONAČNA LISTA korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opšt
- OBAVEŠTENJE - Dana 09.04-18.04.2019 godine vrši se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji o
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu o potrebi uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja S
Img

Javni uvid

-
- JAVNI UVID predloga tabli putne i kanalske mreže u postupku komasacije
- JAVNI UVID Plana detaljne regulacije lokalnog puta od državnog puta prvog reda broj 24 ulaz u Padej do granice sa ko Ada, prilaz mostu na Tisi
Img

Konkurs

- KONKURS - za kulturu za 2019.godinu
- KONKURS - za sport za 2019.godinu
- KONKURS - za sport (rekreativna udruženja) za 2019.godinu
- KONKURS - za udruženja za 2019.godinu
- JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Čoka
- OGLAS za prikupljanje prijava za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka

- Oglas o sprovodjenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka


- Prijava za pravna lica
- Prijava za fizička lica
Img

Razni dokumenti

  - Lista ovlašćenih službenih lica i službenih evidencija opštine Čoka
- Program razvoja sporta u opštini Čoka za 2015-18. godinu
Img

Korisni linkovi

  - Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 
Img

Odeljenje za inspekcijske poslove

 
Img

IZBORI 2016 - Opštinska izborna komisija

 
Img

Popis poljoprivrede 2012

- Lista instruktora
Img

Popis stanovništva 2011

  - Rezultati popisa
 

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf