• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

!!! PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE !!!

Img

!!! NESTANAK STRUJE 24.12.2018. GODINE !!!

Img Img

Potpisan ugovor o nabavci radova na sanaciji pravoslavne crkve u Sanadu.


Img Img

Radovi na izgradnji puta u ulici Branka Radičevića u Sanadu.


Img Img

Radovi na izgradnji atarskog puta u Sanadu.


Img

Usvojen budžet za 2019. godinu

Img

Novogodišnji vašar u Padeju

Img

Lovcima i poljočuvarskoj službi dodeljeni kvadovi

Img

Održana sednica Štaba za vanredne situacije

Img

Osnovna škola u Sanadu dobila digitalnu učionicu

Img

!!! RAZVOJNI FOND VOJVODINE !!!


Img

! ! ! INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA ! ! !

Img

!!! OGLAS O UTVRĐIVANJU FAKTIČKOG STANJA U POSTUPKU KOMASACIJE ZA DEO KATASTARSKE OPŠTINE ČOKA !!!

Img

!!! OBAVEZA UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH 2000.GODINE !!!

Img

!!! "DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE !!!

Img

!!! DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE !!!

Img

JAVNA RASPRAVA

 

- Nacrt statuta opštine Čoka

PRIMEDBE MOŽETE DOSTAVITI DO 13.12.2018.GODINE NA MEJL: skupstina.coka@gmail.com ILI PUTEM POŠTE NA ADRESU: Opština Čoka, Skupština opštine, Potiska 20, 23320 Čoka


 
Img

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Čoka

- ODLUKE O POREZIMA ZA 2019.GODINU ZA OPŠTINU ČOKA
 
Img

Finansija

 

- Pravilnik o prenosu neutrošenih i specifikacija vraćenih budžetskih sredstava za 2018.godinu


- GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2019.GODINU- FINANSIJSKI IZVEŠTAJI


- Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Izveštaj o radu za 2017.godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
- Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
 
Img

Poljoprivreda

- PRAVILA o sprovođenju Javnog nadmetanja
- JAVNA LICITACIJA za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izmenu dozvole za upravljanje
- ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2018 god. - prvi krug
- SAGLASNOST na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI
- Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Čoka za 2018.godinu
- Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
- JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu
- JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2019.godinu.

- A R H I V A -


Img

Registar stambenih zajednica

- Obrasci i spisak potrebne dokumentacije
 
Img
Img

Objedinjena procedura - Sistem za elektronsko podnošenje prijava

 
Img

Zaštita životne sredine

- JAVNA RASPRAVA - Nacrt Programa zaštite životne sredine za period 2018-2023.

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, do 10.08.2018 god. do 13:00 sati. Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade programa mogu uticati na program.

 
Img

Javne nabavke

- PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI ČOKA

- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- TEHNIČKA ISPRAVKA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- Nabavka usluge prevoza učenika
- Nabavka projektno tehničke dokumentacije
- Sanacija zgrade MZ Ostojićevo
- Ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
- Sanacija trotoara
- Uređenje divljih deponija
Img

Obaveštenja

- PRAVILA o sprovođenju Javnog nadmetanja
- REŠENJE o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada, Vino-Tisa do
- OBAVEŠTENJE za privredna društva vezane za e-mail adrese
- ODLUKA o dodeli sredstava - sport
- ODLUKA o dodeli sredstava - kultura
- ODLUKA o dodeli sredstava - udruženja
- Ojačanje-sanacija kolovoza u ulici Vuka Karadžića u Ostojićevu
Img

Javni uvid

-
- JAVNI UVID predloga tabli putne i kanalske mreže u postupku komasacije
- JAVNI UVID Plana detaljne regulacije lokalnog puta od državnog puta prvog reda broj 24 ulaz u Padej do granice sa ko Ada, prilaz mostu na Tisi
Img

Konkurs

novo !!
- JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Čoka
- OGLAS za prikupljanje prijava za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka
- JAVNA LICITACIJA za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opšti
- KONKURS za studente opštine Čoka za školsku 2018/19 godinu
- JAVNI POZIV - Za izbor korisnika pomoći za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja
- KONKURS br.2 - Sport

- Oglas o sprovodjenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka


- Prijava za pravna lica
- Prijava za fizička lica
Img

Razni dokumenti

  - Lista ovlašćenih službenih lica i službenih evidencija opštine Čoka
- Program razvoja sporta u opštini Čoka za 2015-18. godinu
Img

Korisni linkovi

  - Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 
Img

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

- Izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove za 2017.godinu

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018.godinu

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019.godinu
 
Img

IZBORI 2016 - Opštinska izborna komisija

 
Img

Popis poljoprivrede 2012

- Lista instruktora
Img

Popis stanovništva 2011

  - Rezultati popisa
 

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf