• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE


Img

SVE VESTI, AKTUELNOSTI I ODLUKE VLADE SRBIJE U VEZI SA VIRUSOM COVID-19

Img

Stana Đember: Apel građanima da se vakcinišu


VAŽNO

KONAČNI REZULTATI REFERENDUMA U OPŠTINI ČOKA


OBAVEŠTENJE O OBAVEZI ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH IZMEĐU 1992-2004 GODINE. UVOĐENJE SE VRŠI U PERIODU OD 17.01.2022 DO 28.02.2022.GODINE


OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ČOKA - 1.KRUG


ZAHTEV ZA IZDAVANJE PARKING KARTICE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM


INFORMACIJE O REPUBLIČKOM REFERENDUMU RASPISANOG ZA DAN 16.01.2022 GODINE


OBAVEŠTENJE GRAĐANA O PRAVU NA UPIS IMENA NA JEZIKU I PISMU NACIONALNE MANJINE


BESPOVRATNA SREDSTVA ZA TRI PORODICE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA


PARTNERSTVOM DO RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U AP VOJVODINI KROZ IPARD III PROGRAM EVROPSKE UNIJE


OBAVEŠTENJE POVODOM RASPISANOG REPUBLIČKOG REFERENDUMA ZA DAN 16.01.2022


UPITNIK O JAVNOZDRAVSTVENIM POTREBAMA U OPŠTINI ČOKA


KAKO POSTATI eGRAĐANIN?


Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštini Čoka


Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“


Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Čoka za period 2021-2023.godine


KOMISIJA ZA KOMASACIJU KO ČOKA - MAPA KONAČNOG PLANA NADELEAKTUELNOSTI

OBAVEŠTENJA

- REŠENJE o postavljanju privremenog zastupnika za Mihok Belu
- Rezultati 1 kruga licitacije po GP ZUK za 2021 godinu
- IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti, o visini poreske stope poreza na imovinu na prava nepokretnosti i o visini stop
- IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2022.godinu
- ODLUKA o dodeli sredstava za za podsticaj privrednih društava i preduzetnika sa sedištem u Opštini Čoka putem subvencionisanja troškova za nabavku novih mašina, opreme i softvera
- ODLUKA o dodeli auto sedišta i bezbednosnih podmetača za decu

KONKURSI

- KONKURS za preduzetnike za nabavku opreme i softvera
- KONKURS za dodelu kadrovskih stipendija za studente opštine Čoka
- JAVNI POZIV za dodelu auto-sedišta ili bezbedonosnog podmetača za decu
- JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambene jedinice za rešavanje stambenih potreba izbeglica
- KONKURS ZA UDRUŽENJA - redovna aktivnost i programi
- KONKURS za studente opštine Čoka za 2021/2022 školsku godinu

JAVNE NABAVKE

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

JAVNI UVID

- Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
- PONOVNI JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne na

JAVNA RASPRAVA

- JAVNA RASPRAVA Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Čoka za 2022.godinu od 26.01.2022 do 14.02.2022.godine

JAVNA PREZENTACIJA

- JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu" dana 23.02.2021
- JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat. parcelama br.4278 i 4279 KO.Čoka - "Autoflex-Livnica" doo
VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Img

MAX INFO - NAJNOVIJE VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Intervju sa predsednicom opštine Čoka

Img Img Img

Opština Čoka je i ove godine kao i svake prethodne, obezbedila za đake prvake sa teritorije opštine Čoka đačke torbe i osnovni školski pribor. Predsednica opštine Čoka, Stana Đember, će sa svojim zamenikom Mihajlom Popovićem podeliti školske torbe i pribor početkom školske godine svim đacima koji su upisani u prvi razred osnovne škole u nastupajućoj 2020/21. godini.

Img

RAZVOJNI FOND VOJVODINE


Img

INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Img

"DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf