• 02.02.2018, Petak

  Asfaltiranje ulice Vuka Karadžića u Ostojićevu

  Novi Sad , 31.01.2018


 • 16.01.2018, Utorak

  Potpisan Ugovor za nabavku radova na kapeli na pravoslavnom groblju u Padeju

  Čoka, 11.12.2017


 • 12.01.2018, Petak

  Potpisani Ugovori za stipendiranje studenata sa teritorije opštine Čoka

  Čoka, 11.01.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

!!! PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE !!!

Img

!!! OBAVEZA UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH 2000.GODINE !!!

Img

!!! PODELJENI NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI U OPŠTINI ČOKA !!!

Img

!! IZABRAN NOVI ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE I NOVA DIREKTORICA KOC-A !!

Img

!! NASIPANJE GREBANOG ASFALTA U OSTOJIĆEVU I SANADU !!

Img

!! ODRŽANA TRIBINA "STOP NASILJU NAD ŽENAMA" !!

Img

!! PREDAVANJE POVODOM SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE !!

Img

!!! NOVEMBAR: MESEC BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA U OPŠTINI ČOKA !!!

Img

!!! Za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja 13,5 miliona dinara !!!

Img

!!! "DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE !!!

Img

!!! DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE !!!

Img

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Čoka

 
Img

Poljoprivreda

- PRAVILA o postupku javnog nadmetanja javnom licitacijom za davanje u zakup polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
- ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini i RASPISIVANJE OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
- ODLUKA o određivanju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa
- JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018. godinu
- JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2018.godinu.
- Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2017 god.
Img

Registar stambenih zajednica

- Obrasci i spisak potrebne dokumentacije
 
Img
Img

Objedinjena procedura - Sistem za elektronsko podnošenje prijava

 
Img

Zaštita životne sredine

 
Img

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018.godinu

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017.godinu
 
Img

Finansija

  - Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Izveštaj o radu za 2017.godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
- Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
- Pravilnik o prenosu neutoš. budž. sredst. za 2016. godinu
- Specifikacija vraćenih budž. sredstava
 
Img

JAVNA RASPRAVA

- JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2018.g.I NACRTA ODLUKE O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA 2017.g.

TRAJE OD 08.12.2017.DO 11.12.2017.g.

PRIMEDBE DOSTAVITE NAJKASNIJE DO 11.12.2017.g.,DO 8h.NA MEJL: joiren@coka.rs

 
Img

IZBORI 2016 - Opštinska izborna komisija

 
Img

Popis poljoprivrede 2012

- Lista instruktora
Img

Popis stanovništva 2011

  - Rezultati popisa
 
Img

Javne nabavke

novo !!
- PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI ČOKA

- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- Nabavka goriva
- Nabavka električne energije
- Usluga uklanjanja uginulih životinja
- Nabavka automobila
- Nabavka automobila
- Rekonstrukcija V-a etapa Čoka
Img

Obaveštenja

- ODLUKA o listi korisnika pomoći u vidu jednokratne novčane pomoći
- OBAVEŠTENJE - Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta
- KONAČNA LISTA za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Čoka
- ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupivini seoske kuće
- OBAVEŠTENJE za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća
- REŠENJE Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprav
- ODLUKA o raspodeli sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za 2017.godinu
Img

Javni uvid

- JAVNI UVID - Izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka
- RANI JAVNI UVID - Povodom izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka
- JAVNI UVID - Procena uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja projekta Autoflex-Livnica doo Čoka
Img

Konkurs

- JAVNI POZIV za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije
- JAVNI POZIV - za dodelu pomoći u vidu jednokratnih novčanih pomoći za najugroženije porodice izbegli
- OGLAS za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini opštine Čoka
- KONKURS za studente Opštine Čoka
- KONKURS za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
- OGLAS o javnom konkursu za izbor direktora "Regionalna deponija" d.o.o. Subotica
Img

Razni dokumenti

  - Lista ovlašćenih službenih lica i službenih evidencija opštine Čoka
- Program razvoja sporta u opštini Čoka za 2015-18. godinu
Img

Korisni linkovi

  - Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf