• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE


Img

SVE VESTI, AKTUELNOSTI I ODLUKE VLADE SRBIJE U VEZI SA VIRUSOM COVID-19

Img

Stana Đember: Apel građanima da se vakcinišu


VAŽNO

VRŠI ĆE SE TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA DANA 16.08.2022.GODINE. TRETMAN NIJE OPASAN ZA PČELE


Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija putem vaučer šeme


JAVNI POZIV za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela i unapređenje termotehničkog sistema


JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za popisivače. Rok prijave traje od 22.jula do 05.avgusta 2022.godine


JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Rok prijave do 08.08.2022


IZVOD SA SEDNICE KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA KULTURU


Komisija za komasaciju - Privremeni zastupnik učesnicima komasacije koji nemaju punomoćnika i čije prebivalište nepoznato


OBAVEŠTENJE O PREDLOGU KOREKCIJE CENA JKP ČOKA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA PROMENU CENA KOMUNALNIH USLUGA


OD DANA 02.06.2022 GODINE BTI TABLETE ZA SUZBIJANJE KOMARACA GRAĐANI MOGU PREUZETI U SVOJIM MESNIM KANCELARIJAMA


KONAČNI REZULTATI REFERENDUMA U OPŠTINI ČOKA


ZAHTEV ZA IZDAVANJE PARKING KARTICE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM


OBAVEŠTENJE GRAĐANA O PRAVU NA UPIS IMENA NA JEZIKU I PISMU NACIONALNE MANJINE


BESPOVRATNA SREDSTVA ZA TRI PORODICE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA


PARTNERSTVOM DO RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U AP VOJVODINI KROZ IPARD III PROGRAM EVROPSKE UNIJE


UPITNIK O JAVNOZDRAVSTVENIM POTREBAMA U OPŠTINI ČOKA


KAKO POSTATI eGRAĐANIN?


Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštini Čoka


Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“


Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Čoka za period 2021-2023.godine


KOMISIJA ZA KOMASACIJU KO ČOKA - MAPA KONAČNOG PLANA NADELEAKTUELNOSTI

OBAVEŠTENJA

- ODLUKA o dodeli sredstava za crkve
- ODLUKA o dodeli sredstava za sport
- ODLUKA o dodeli sredstava za kulturu
- ODLUKA o dodeli sredstava za udruženja
- REŠENJE o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Čoka u 2022.godini
- ODLUKA o dodeli sredstava za kulturu

KONKURSI

- KONKURS tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama - programi i projekti
- Konkurs za sport 2022 - br.2
- Konkurs za kulturu 2022 - br.2
- KONKURS ZA UDRUŽENJA
- KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čoka u 2022. godini
- KONKURS ZA SPORT

JAVNE NABAVKE

- ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

JAVNI UVID

- Izmena Oglasa o Javnom uvidu
- JAVNI UVID u nacrt Regionalnog prostornog plana APV od 2021 do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana APV na životnu sredinu

JAVNA RASPRAVA

- ЈAVNA RASPRAVA Nacrta Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čoka za 2022 godinu - JAVNA RASPRAVA TRAJE 20. DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 31.05.2022. GODINE - Vaše primedbe možete dostaviti na mejl joiren@coka.rs


- ЈAVNA RASPRAVA o Planu razvoja opštine Čoka za 2022-2030 godinu - JAVNA RASPRAVA TRAJE 20. DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA

JAVNA PREZENTACIJA

- JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu" dana 23.02.2021
- JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat. parcelama br.4278 i 4279 KO.Čoka - "Autoflex-Livnica" doo
VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Img

MAX INFO - NAJNOVIJE VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Intervju sa predsednicom opštine Čoka

Img Img Img

Opština Čoka je i ove godine kao i svake prethodne, obezbedila za đake prvake sa teritorije opštine Čoka đačke torbe i osnovni školski pribor. Predsednica opštine Čoka, Stana Đember, će sa svojim zamenikom Mihajlom Popovićem podeliti školske torbe i pribor početkom školske godine svim đacima koji su upisani u prvi razred osnovne škole u nastupajućoj 2020/21. godini.

Img

RAZVOJNI FOND VOJVODINE


Img

INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Img

"DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf