• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

!!! PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE !!!

Img

!!! INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA - PRIJAVE DO 21.09.2018.GODINE !!!

Img

!!! PREVENTIVNE MERE ZA SPREČAVANJE POJAVE AFRIČKE KUGE SVINJA !!!

Img

!!! RAZVOJNI FOND VOJVODINE !!!


Img

! ! ! HVATANJE PASA LUTALICA 21.08.2018. U NASELJENIM MESTIMA PADEJ, OSTOJIĆEVO, JAZOVO, SANAD I ČOKA ! ! !

Img

! ! ! ANKETA O STRUKTURI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTVA OD 1.OKTOBRA DO 30.NOVEMBRA 2018.GODINE ! ! !

Img

! ! ! INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA ! ! !

Img

!!! ČOKA: PRVI KORAK KA IZGRADNJI KANALIZACIJE U OSTOJIĆEVU !!!

Img

!!! ČOKA: ZA UDRUŽENJA OPREDELJENO OKO DEVET MILIONA DINARA !!!

Img

!!! OGLAS O UTVRĐIVANJU FAKTIČKOG STANJA U POSTUPKU KOMASACIJE ZA DEO KATASTARSKE OPŠTINE ČOKA !!!

Img

!!! ČOKA: ODRŽANA PROMOCIJA VOJSKE SRBIJE !!!

Img

!!! OBAVEZA UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU LICA MUŠKOG POLA ROĐENIH 2000.GODINE !!!

Img

!! IZABRAN NOVI ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE I NOVA DIREKTORICA KOC-A !!

Img

!! NASIPANJE GREBANOG ASFALTA U OSTOJIĆEVU I SANADU !!

Img

!! ODRŽANA TRIBINA "STOP NASILJU NAD ŽENAMA" !!

Img

!! PREDAVANJE POVODOM SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE !!

Img

!!! "DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE !!!

Img

!!! DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE !!!

Img

Odluke za utvrđivanje poreza na imovinu za opštinu Čoka

 
Img

Finansija

 

- FINANSIJSKI IZVEŠTAJI


- Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Izveštaj o radu za 2017.godinu inspektora kancelarijske kontrole
- Kontrolni list br.1: Kancelarijska kontrola
- Kontrolni list br.2: Terenska kontrola
- Pravilnik o prenosu neutoš. budž. sredst. za 2016. godinu
- Specifikacija vraćenih budž. sredstava
 
Img

Poljoprivreda

- Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
- JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu
- JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2019.godinu.

- A R H I V A -


Img

Registar stambenih zajednica

- Obrasci i spisak potrebne dokumentacije
 
Img
Img

Objedinjena procedura - Sistem za elektronsko podnošenje prijava

 
Img

Zaštita životne sredine

- JAVNA RASPRAVA - Nacrt Programa zaštite životne sredine za period 2018-2023.

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, do 10.08.2018 god. do 13:00 sati. Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade programa mogu uticati na program.

 
Img

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

- Izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove za 2017.godinu

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018.godinu

- Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017.godinu
 
Img

IZBORI 2016 - Opštinska izborna komisija

 
Img

Popis poljoprivrede 2012

- Lista instruktora
Img

Popis stanovništva 2011

  - Rezultati popisa
 
Img

Javne nabavke

- PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINI ČOKA

- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- TEHNIČKA ISPRAVKA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.GODINU

- Uređenje divljih deponija
- Izgradnja kolovoza
- Radovi atarski putevi
- Tehničko-biološka rekultivacija
- Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije
- Nabavka goriva
Img

Obaveštenja

- Ojačanje-sanacija kolovoza u ulici Vuka Karadžića u Ostojićevu
- REŠENJE o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada - Stara L
- REŠENJE - Buč u Padeju
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopsnog metalnog otpa
- E-REGISTRACIJA PREDUZETNIKA
- OBAVEŠTENJE o donetom rešenju potrebe procene uticaja na životnu sredinu projekata "Stara Livnica OS
- OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - Stara L
Img

Javni uvid

- RANI JAVNI UVID izmene plana detaljne regulacije lokalnog puta od ulaz u Padej do granice K.O. Ada
- JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA UREĐENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA „REMY - TRADE“ D.O.O. KAT. PARC. BR. 1002/1, 1002/2 I 1002/3, K.O. OSTOJIĆEVO
- JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKU RAZRADU ELEKTRANE NA BIOGAS NA PARCELI BR.: 4405/2 K.O. PADEJ
Img

Konkurs

novo !!
- KONKURS br.2 - Sport
- KONKURS br.2 - Kultura
- KONKURS br.2 - Udruženja
- INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
- JAVNI POZIV - Za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu 2 seosk
- JAVNI POZIV - Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na ter
Img

Razni dokumenti

  - Lista ovlašćenih službenih lica i službenih evidencija opštine Čoka
- Program razvoja sporta u opštini Čoka za 2015-18. godinu
Img

Korisni linkovi

  - Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf