• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Img

ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ

Img

СВЕ ВЕСТИ, АКТУЕЛНОСТИ И ОДЛУКЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА ВИРУСОМ COVID-19

Img

Стана Ђембер: Апел грађанима да се вакцинишу

Img

11.ОКТОБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕВОЈЧИЦА


ВАЖНО

ХВАТАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА ДАНА 16.09.2021.ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА


УПИТНИК О ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИМ ПОТРЕБАМА У ОПШТИНИ ЧОКА


ЗАКЉУЧАК О СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА


КАКО ПОСТАТИ еГРАЂАНИН?


ЗАБРАЊЕНО СПАЉИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА


ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2021


Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у општини Чока


ОБАВЕШТЕЊЕ везано за ширење АКС у Србији


Програм „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“


10.02.2021 - ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЧОКА


ОБАВШТЕЊЕ о увођењу у војну евиденцију лица мушког пола рођена 2003.године


Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Чока за период 2021-2023.године


КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ КО ЧОКА - МАПА КОНАЧНОГ ПЛАНА НАДЕЛЕ


ИЗБОРИ 2020 - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА


ИЗБОРИ 2020 - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА


ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ: КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И НАБАВКА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА


ПРОЦЕС МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ СИСТЕМА ПОКРЕНУТ У 50 ОПШТИНА И ГРАДОВА СРБИЈЕ


АКТУЕЛНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊА

- Одлука о расподели средстава - спорт
- ОДЛУКА о разрешењу и именовању директора Регионалне депоније Суботица
- ОБАВЕШТЕЊЕ о расписаном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Чока за 2021.годину
- ОГЛАС за прибављање непокретности у јавну својну општине Чока
- ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породицама интерно расељених лица
- ОБАВЕШТЕЊЕ удружењима да узму учешће у изради Плана развоја општине Чока дана 25.05.2021.године

КОНКУРСИ

- KONKURS za rekreativni sport - programi i projekti
- KONKURS tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama - programi i projekti
- KONKURS ZA KULTURU - programi i projekti
- KONKURS ZA SPORT - programi i projekti
- JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica
- JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

ЈАВНИ УВИД

- Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
- ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике д

ЈАВНА РАСПРАВА

- ЈАВНА РАСПРАВА Нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2021 годину - ЈАВНА РАСПРАВА ТРАЈЕ 20. ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА САЈТУ ОПШТИНЕ ЧОКА, И ТО ДО 02.08.2021. ГОДИНЕ - Ваше примедбе можете доставити на мејл joiren@coka.rs до 02.08.2021. године

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

- ЈАВНИ УВИД, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о студији о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера Бара" у Остојићеву" дана 23.02.2021
- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама бр.4278 и 4279 КО.Чока - "Аутофлеx-Ливница" доо
ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ ЧОКА

Img

MAX INFO - НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ ЧОКА

Интервју са председницом општине Чока

Img Img Img

Општина Чока је и ове године као и сваке претходне, обезбедила за ђаке прваке са територије општине Чока ђачке торбе и основни школски прибор. Председница општине Чока, Стана Ђембер, ће са својим замеником Михајлом Поповићем поделити школске торбе и прибор почетком школске године свим ђацима који су уписани у први разред основне школе у наступајућој 2020/21. години.

Img

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ


Img

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Img

"ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf