• 24.02.2017, Петак

  Финансирање пројеката у области здравља

  У Новом Саду 23.02.2017 потписан уговор о финансирању пројеката у области здравствене заштите


 • 19.01.2017, Четвртак

  Служба за катастар непокретности Чока је била трећа најуспешнија у држави у 2016.години

  Чока, 11.01.2017


 • 14.12.2016, Среда

  Председница Општине и Извођач радова у обиласку завршетка радова

  Падеј, 13.12.2016

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

!!! ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ДАНА 15-19.05.2017 !!!

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 1999.ГОДИНЕ ! ! !

Img

!!! МОГУЋЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ УЗ ОТПИС КАМАТЕ !!!

Img

! ! ! РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ! ! !

Img

! ! ! ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА ! ! !

Img

! ! ! ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ! ! !

Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину
 
Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
 
Img

Финансија

  - Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа
 
Img

Јавне набавке

ново !!
- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- Поправка путева
- Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica
- Usluge poljočuvarske službe
- Radovi investicionog održavanja
- Suzbijanje komaraca
- održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije
Img

Обавештења

- Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Чока
- КОНАЧНА ОДЛУКА о додели помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
- ОБАВЕШТЕЊЕ - Коначна одлука о решавању стамбених потреба избеглих лица доделом грађевинског материјала
- ОДЛУКА о формирању конкурсне комисије - медијски садржаји
- ОГЛАС за јавну лицитацију за продају грађевинског материјала
- Расписан Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини у РС
- Raspisan 2.krug licitacije za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Img

Јавни увид

- ЈАВНИ УВИД - Процена утицаја на животну средину затеченог стања пројекта Аутофлеx-Ливница доо Чока
- ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
-
Img

Конкурс

- КОНКУРС - за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме
- КОНКУРС - за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине
- КОНКУРС - за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала
- Програм подршке почетницима за започињање посла - Start Up
- Креирај живот - Подршка за успех
- КОНКУРС - за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2017. години
- КОНКУРС - За дугорочне кредите за трајна обртна средства
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf