• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

! ! ! ХВАТАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА 22.05.2018. У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ПАДЕЈ, ОСТОЈИЋЕВО И ЧОКА ! ! !

Img

!!! ЧОКА: ЗА УДРУЖЕЊА ОПРЕДЕЉЕНО ОКО ДЕВЕТ МИЛИОНА ДИНАРА !!!

Img

!!! ОГЛАС О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА !!!

Img

!!! ЧОКА: ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 2000.ГОДИНЕ ! ! !

Img

!! ИЗАБРАН НОВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НОВА ДИРЕКТОРИЦА КОЦ-А !!

Img

!! НАСИПАЊЕ ГРЕБАНОГ АСФАЛТА У ОСТОЈИЋЕВУ И САНАДУ !!

Img

!! ОДРЖАНА ТРИБИНА "СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА" !!

Img

!! ПРЕДАВАЊЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ !!

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

 
Img

Финансија

  - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
- План инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора канцеларијске контроле
- Извештај о раду за 2017.годину инспектора канцеларијске контроле
- Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
- Контролни лист бр.2: Теренска контрола
- Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

Пољопривреда

- ПРАВИЛА о поступку јавног надметања јавном лицитацијом за давање у закуп пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
- ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини и РАСПИСИВАЊЕ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
- ОДЛУКА о одређивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину
- JАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2018.годину
- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2017 год.
Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

- ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.г.И НАЦРТА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017.г.

ТРАЈЕ ОД 08.12.2017.ДО 11.12.2017.г.

ПРИМЕДБЕ ДОСТАВИТЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.12.2017.г.,ДО 8х.НА МЕЈЛ: joiren@coka.rs

 
Img

Јавне набавке

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- Nabavka projektno tehničke dokumentacije
- Suzbijanje komaraca
- Održavanje informacionog sistema lokalne poreske administracije
- Nabavka goriva
- Usluga uklanjanja uginulih životinja
- Nabavka automobila
Img

Обавештења

ново !!
- ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
- КОНАЧНА ЛИСТА корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
- ОБАВЕШТЕЊЕ учесницима конкурса за јавно информисање
- РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чоке 2018.години
- ПРЕДЛОГ одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2018.години
- РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2018.години
- PRIJAVA o izvođenju geofizičkih ispitivanja
Img

Јавни увид

- РАНИ ЈАВНИ УВИД измене плана детаљне регулације локалног пута од улаз у Падеј до границе К.О. Ада
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „REMY - TRADE“ Д.О.О. КАТ. ПАРЦ. БР. 1002/1, 1002/2 И 1002/3, К.О. ОСТОЈИЋЕВО
- ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ
Img

Конкурс

- ЈАВНИ ПОЗИВ за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода - накнада штете од града за 2018. годину
- ОБРАЗАЦ за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Чока
- КОНКУРС за финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Чока
- КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Чока у 2018. години
- КОНКУРС - за културу за 2018.годину
- КОНКУРС - за спорт за 2018.годину
- КОНКУРС - за спорт (рекреативна удружења) за 2018.годину
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину
Img

Корисни линкови

  - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf