• 19.01.2017, Четвртак

  Служба за катастар непокретности Чока је била трећа најуспешнија у држави у 2016.години

  Чока, 11.01.2017


 • 14.12.2016, Среда

  Председница Општине и Извођач радова у обиласку завршетка радова

  Падеј, 13.12.2016


 • 14.12.2016, Среда

  Потписивање Уговора о извођењу радова рушења објекта у Црној Бари

  Чока, 05.12.2016

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

!!! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ !!!

Img

!!! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ !!!

Img

!!! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 1999.ГОДИНЕ !!!

Img

!!! МОГУЋЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ УЗ ОТПИС КАМАТЕ !!!

Img

! ! ! РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ! ! !

Img

! ! ! ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА ! ! !

Img

! ! ! ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ! ! !

Img

! ! ! ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2015. ГОДИНУ ! ! !

Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину
 
Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
 
Img

Финансија

  - Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа
 
Img

Јавне набавке

ново !!
- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica
- Nabavka električne energije
- Investiciono održavanje atarskih puteva
- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije
- Nabavka radova na izgradnji kolovoza
- Izrada projektne dokumentacije
Img

Обавештења

- ОБАВЕШТЕЊЕ о Продужењу рока за подношење пријава yа избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
- ОБАВЕШТЕЊЕ - Коначна листа корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
- ПРЕДЛОГ листе корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
- ОБАВЕШТЕЊЕ о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
- ОБАВЕШТЕЊЕ - ПРОМЕНИ ЋЕ СЕ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА У ПАДЕЈУ
- ОБАВЕШТЕЊЕ о утврђивању плодности обрадивог пољопривредног земљишта
- OGLAS - Za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svoj
Img

Јавни увид

- ЈАВНИ УВИД - Процена утицаја на животну средину затеченог стања пројекта Аутофлеx-Ливница доо Чока
- ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
-
Img

Конкурс

- КОНКУРС за удружења 2017
- КОНКУРС за спорт 2017
- КОНКУРС за културу 2017
- КОНКУРС - За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Чока у 2017. години - ЈАВНИ ПОЗИВ - За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица и набавку пакета грађ. материјала
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf