• 01.12.2017, Петак

  „16 дана активизма против насиља над женама“

  Чока, 24.новембар 2017


 • 14.11.2017, Уторак

  Месец новембар у знаку борбе против вршњачког насиља

  Чока, 14.новембар 2017


 • 07.11.2017, Уторак

  Финансирање пројеката традиционалним црквама и верским заједницама

  Чока, 06.новембар 2017

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

!! ПРЕДАВАЊЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ !!

Img

!!! НОВЕМБАР: МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ОПШТИНИ ЧОКА !!!

Img

!!! За суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја 13,5 милиона динара !!!

Img

!!! 10.МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР "ЧОКА 2017" !!!

Img

!!! РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ ЧОКА У ВРЕМЕНУ ОД 26.07.2016-26.07.2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА !!!

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 1999.ГОДИНЕ ! ! !

Img

!!! МОГУЋЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ УЗ ОТПИС КАМАТЕ !!!

Img

! ! ! РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ! ! !

Img

! ! ! ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА ! ! !

Img

! ! ! ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ! ! !

Img

Пољопривреда

- ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини и РАСПИСИВАЊЕ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
- ОДЛУКА о одређивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину
- JАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2018.годину
- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2017 год.
Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину
 
Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
 
Img

Финансија

  - Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

- ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.г.И НАЦРТА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017.г.

ТРАЈЕ ОД 08.12.2017.ДО 11.12.2017.г.

ПРИМЕДБЕ ДОСТАВИТЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.12.2017.г.,ДО 8х.НА МЕЈЛ: joiren@coka.rs

 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа
 
Img

Јавне набавке

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- Rekultivacija degradiranog prosotora
- Izgradnja kolovoza u Sanadu
-
-
-
- Izgradnja vodovodne mreže u Padeju
Img

Обавештења

- ОБАВЕШТЕЊЕ - Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета општине Чока
- КОНАЧНА ЛИСТА за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Чока
- ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при купивини сеоске куће
- ОБАВЕШТЕЊЕ за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа
- РЕШЕЊЕ Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
- ОДЛУКА о расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2017.годину
- OBAVEŠTENJE - Hemijski tretman meliorativnih kanala jul-avgust 2017.godine
Img

Јавни увид

- РАНИ ЈАВНИ УВИД - Поводом израде Измене Плана генералне регулације насеља Чока
- ЈАВНИ УВИД - Процена утицаја на животну средину затеченог стања пројекта Аутофлеx-Ливница доо Чока
- ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
Img

Конкурс

ново !!
- ЈАВНИ ПОЗИВ - за доделу помоћи у виду једнократних новчаних помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељана лица
- ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини општине Чока
- КОНКУРС за студенте Општине Чока
- КОНКУРС за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације
- ОГЛАС о јавном конкурсу за избор директора "Регионална депонија" д.о.о. Суботица
- ИСПРАВЉЕН КОНКУРС за цркве и верске заједнице 2017
- ЈАВНИ ПОЗИВ - Власницима домаћих животиња, система за ваводњавање, одводњавање, пољ. прив. објекта, рибњака итд.
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину
Img

Корисни линкови

  - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf