• 03.10.2017, Уторак

  Посета делегације из општине Валкањ

  Чока, 03.октобар 2017


 • 08.09.2017, Петак

  Нова соба за игру у дечијем вртићу

  Чока, 07.септембар 2017


 • 30.08.2017, Среда

  Добијена средства за уређење „шумице“ у Падеју

  Чока, 29.август 2017

Документ менеџер - последњих неколико докумената

Img

! ! ! ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ ! ! !

Img

!!! 10.МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР "ЧОКА 2017" !!!

Img

!!! РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ ЧОКА У ВРЕМЕНУ ОД 26.07.2016-26.07.2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА !!!

Img

! ! ! "ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ! ! !

Img

!!! ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ !!!

Img

! ! ! ОБАВЕЗА УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ 1999.ГОДИНЕ ! ! !

Img

!!! МОГУЋЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ УЗ ОТПИС КАМАТЕ !!!

Img

! ! ! РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ! ! !

Img

! ! ! ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА ! ! !

Img

! ! ! ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА ! ! !

Img

Пољопривреда

- ОДЛУКА о одређивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину
- JАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2018.годину
- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2017 год.
Img

Регистар стамбених заједница

- Обрасци и списак потребне документације
 
Img
Img

Обједињена процедура - Систем за електронско подношење пријава

 
Img

Заштита животне средине

 
Img

Контролне листе за инспекцијски надзор

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину

- Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину
 
Img

Одлуке за утврђивање пореза на имовину за општину Чока

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

- Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одгов. непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
 
Img

Финансија

  - Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину
- Спецификација враћених буџ. средстава
 
Img

ЈАВНА РАСПРАВА

- Одлуке о измени и допуне о буџету за 2017. годину

Рок за доставу примедби 3 дана од 04.10.2017 (Канц. бр. 36)

 
Img

ИЗБОРИ 2016 - Општинска изборна комисија

 
Img

Попис пољопривреде 2012

- Листа инструктора
Img

Попис становништва 2011

  - Резултати пописа
 
Img

Јавне набавке

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНИ ЧОКА

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- Izgradnja vodovodne mreže u Padeju
- Испитивање земљишта
- Zubna ambulanta
- Usluge poljočuvarske službe
- Radovi investicionog održavanja
- Suzbijanje komaraca
Img

Обавештења

- ОБАВЕШТЕЊЕ - Хемијски третман мелиоративних канала јул-август 2017.године
- ОГЛАС - Јавна лицитација за продају грађ. материјала срушеног стамб. обј. у Црној Бари (2.круг)
- ОБАВЕШТЕЊЕ - Сугестије и примедбе за израду Измене и допуне Плана генералне регулације Чока
- Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Чока
- КОНАЧНА ОДЛУКА о додели помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
- ОБАВЕШТЕЊЕ - Коначна одлука о решавању стамбених потреба избеглих лица доделом грађевинског материјала
- ODLUKA o formiranju konkursne komisije - medijski sadržaji
Img

Јавни увид

ново !!
- РАНИ ЈАВНИ УВИД - Поводом израде Измене Плана генералне регулације насеља Чока
- ЈАВНИ УВИД - Процена утицаја на животну средину затеченог стања пројекта Аутофлеx-Ливница доо Чока
- ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
Img

Конкурс

- КОНКУРС за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације
- ОГЛАС о јавном конкурсу за избор директора "Регионална депонија" д.о.о. Суботица
- ИСПРАВЉЕН КОНКУРС за цркве и верске заједнице 2017
- ЈАВНИ ПОЗИВ - Власницима домаћих животиња, система за ваводњавање, одводњавање, пољ. прив. објекта, рибњака итд.
- Предмет јавне набавке: Медијска кампања и прес конференција - Пројекат Србија-Румунија
- ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. Годину
- ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини на територији општине Чока за 2018. годину
Img

Разни документи

  - Листа овлашћених службених лица и службених евиденција општине Чока
- Програм развоја спорта у општини Чока за 2015-18. годину

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf