• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Img

ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ


Img

СВЕ ВЕСТИ, АКТУЕЛНОСТИ И ОДЛУКЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА ВИРУСОМ COVID-19

Img

Стана Ђембер: Апел грађанима да се вакцинишу


ВАЖНО

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ РЕФЕРЕНДУМА У ОПШТИНИ ЧОКА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА РОЂЕНИХ ИЗМЕЂУ 1992-2004 ГОДИНЕ. УВОЂЕЊЕ СЕ ВРШИ У ПЕРИОДУ ОД 17.01.2022 ДО 28.02.2022.ГОДИНЕ


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЧОКА - 1.КРУГ


ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТИЦE ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ РАСПИСАНОГ ЗА ДАН 16.01.2022 ГОДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНА О ПРАВУ НА УПИС ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ


БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА


ПАРТНЕРСТВОМ ДО РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ИПАРД III ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ РАСПИСАНОГ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ДАН 16.01.2022


УПИТНИК О ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИМ ПОТРЕБАМА У ОПШТИНИ ЧОКА

КАКО ПОСТАТИ еГРАЂАНИН?


Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у општини Чока


Програм „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“


Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Чока за период 2021-2023.године


КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ КО ЧОКА - МАПА КОНАЧНОГ ПЛАНА НАДЕЛЕ


АКТУЕЛНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊА

- РЕШЕЊЕ о постављању привременог заступника за Михок Белу
- Резултати 1 круга лицитације по ГП ЗУК за 2021 годину
- ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности, о висини пореске стопе пореза на имовину на права непокретности и о висини стопе амортизације
- ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о буџету општине Чока за 2022.годину
- ОДЛУКА о додели средстава за за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у Општини Чока путем субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме и софтвера
- ОДЛУКА о додели ауто седишта и безбедносних подметача за децу

КОНКУРСИ

- KONKURS za preduzetnike za nabavku opreme i softvera
- KONKURS za dodelu kadrovskih stipendija za studente opštine Čoka
- JAVNI POZIV za dodelu auto-sedišta ili bezbedonosnog podmetača za decu
- JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambene jedinice za rešavanje stambenih potreba izbeglica
- KONKURS ZA UDRUŽENJA - redovna aktivnost i programi
- KONKURS za studente opštine Čoka za 2021/2022 školsku godinu

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

ЈАВНИ УВИД

- Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
- ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике д

ЈАВНА РАСПРАВА

- ЈАВНА РАСПРАВА Програма уређивања грађевинског земљишта општине Чока за 2022.годину од 26.01.2022 до 14.02.2022.године

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

- ЈАВНИ УВИД, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о студији о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера Бара" у Остојићеву" дана 23.02.2021
- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама бр.4278 и 4279 КО.Чока - "Аутофлеx-Ливница" доо
ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ ЧОКА

Img

MAX INFO - НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ ЧОКА

Интервју са председницом општине Чока

Img Img Img

Општина Чока је и ове године као и сваке претходне, обезбедила за ђаке прваке са територије општине Чока ђачке торбе и основни школски прибор. Председница општине Чока, Стана Ђембер, ће са својим замеником Михајлом Поповићем поделити школске торбе и прибор почетком школске године свим ђацима који су уписани у први разред основне школе у наступајућој 2020/21. години.

Img

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ


Img

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Img

"ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf