ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ПОДАЦИ
НАЗИВ: ОПШТИНА ЧОКА
АДРЕСА: ПОТИСКА 20, 23320 ЧОКА
ПИБ: 101417479
МАТИЧНИ БРОЈ: 08381984
БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-83640-50
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: АНИД ИСАКОВИЋ, дипл. правник, е-маил:: anid@coka.rs или javna.nabavka.23320coka@gmail.com, тел.: 0230/471-035

 

 


САДРЖАЈ:

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Име фајла За скидање
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Име фајла За скидање
ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ

 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Датум Набавка За скидање
14.04.2021 Набавка тракасте завесе
14.04.2021 Набавка услуге одношења празних тонер касета
13.04.2021 Набавка опреме за унапређење е-управе
13.04.2021 Набавка екстерне будзетске ревизије
12.04.2021 Набавка рачунарске опреме за потребе Полицијске станице Чока
09.04.2021 Набавка услуге одржавања система електронске комуникације
01.04.2021 Набавка канцеларијског материјала
25.03.2021 Набавка државних застава
18.03.2021 Набавка радова на текућем одржавању
17.03.2021 Набавка система за евиденцију радног времена са РФ картицама
12.03.2021 Набавка услуге поправке мобилних телефона - нови поступак
10.03.2021 Набавка радова на постављању саобраћајних знакова на територији општине Чока
09.03.2021 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока - нови поступак
04.03.2021 Набавка услуге поправке мобилних телефона
09.03.2021 Набавка услуге израде локацијских услова - нови поступак
03.03.2021 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока
03.03.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
25.02.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
19.02.2021 Набавка услуге техничког прегледа и одржавање службених аутомобила
12.02.2021 Набавка услуге из области зоо хигијене
10.02.2021 Набавка и пуњење тонера и набавка потрошне опреме
10.02.2021 Набавка услуге одржавања великих фотокопир машина
03.02.2021 Набавка услуге инсталираних програмских пакета у општинској управи општине Чока
03.02.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
02.02.2021 Набавка услуге рада дизалице са оператером за одржавање уличне расвете
02.02.2021 Набавка сијалица за одржавање уличне расвете
28.01.2021 Набавка услуге коришћења мобилне телефоније
28.01.2021 Набавка услуге техничке контроле пројектне документације
27.01.2021 Набавка услуге ажурирања процене од ризика од катастрофа и ажурирање плана заштите и спасавања
27.01.2021 Набавка геодетских услуга
26.01.2021 Набавка радова на ограђивању гребаног асфалта