КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

Сајт Линк
Инспекција за заштиту животне средине
Грађевинска инспекција
Просветна инспекција

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

 

Име фајла За скидање
КОНТРОЛНА ЛИСТА - о комуналним делатностима
КОНТРОЛНА ЛИСТА - о испаши
КОНТРОЛНА ЛИСТА - Атмосферске воде
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - Комунална инспекија
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - за обављање остале трговине на мало ван продајног објекта - Чока

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Име фајла За скидање
Извештај за период 01.01-31.12.2017. године