АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЧОКА

 

САДРЖАЈ:

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Име фајла За скидање
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Име фајла За скидање
ДВАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ЈЕДАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ДЕСЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ДЕВЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ОСМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ
ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020.ГОДИНУ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020.ГОДИНУ

 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Датум Набавка За скидање
27.12.2021 Набавка услуге израде пројекта за уклањање објеката
24.12.2021 Набавка геодетских услуга
23.12.2021 Набавка услуге испитивања система за дојаву пожара
21.12.2021 Набавка услуге превоза путника
17.12.2021 Набавка дечијих ауто седишта и безбедоносних подметача
13.12.2021 Набавка новогодишњих пакетића за децу
10.12.2021 Набавка услуге израде пројектно техничке документације саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони школе у насеqеним местима Чока и Остојићево
10.12.2021 Набавка услуге израде пројектно техничке документације за постављање изменљиве саобраћајне сигнализације у зони школе у насељеним местима Чока и Остојићево
10.12.2021 Набавка услуге израде пројектно техничке документације за постављање изменљиве саобраћајне сигнализације у зони школе у насељеном месту Падеј
10.12.2021 Набавка радова на монтажи и демонтажи новогодишwе декорације у насеqеним местима општине Чока
10.12.2021 Набавка канцеларијског намештаја
08.12.2021 Набавка поклона
29.11.2021 Набавка занатских услуга
23.11.2021 Набавка канцеларијског намештаја
23.11.2021 Набавка сувенира
16.11.2021 Набавка услуге стручног надзора на радовима на рушењу објекта
15.11.2021 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
03.11.2021 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
03.11.2021 Набавка услуге организовања послова безбедности и здравља на раду
28.10.2021 Набавка услуге превоза путника
27.10.2021 Набавка услуге израде саобраћајног пројекта сигнализације и постављање опреме на станичном подручију станице Чока на местима укинутог пружног прелаза
27.10.2021 Набавка услуге израде акустичке студије покривености система за јавно узбуњивање на територији општине Чока
26.10.2021 Набавка услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду на радовима на рушењу објекта
26.10.2021 Набавка услуге стручног надзора на радовима на рушењу објекта
22.10.2021 Набавка радова на уређењу депонија на територији општине Чока
20.10.2021 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
11.10.2021 Набавка услуге одржавање информационих система општинске управе Чока
06.10.2021 Набавка услуге превоза путника
05.10.2021 Набавка интернет услуге за потребе општине Чока
05.10.2021 Набавка услуге редовног сервиса грејне опреме у котларници зграде општине Чока
30.09.2021 Набавка радова на рушењу објекта
14.09.2021 Набавка клупа
14.09.2021 Набавка услуге рада дизалице са оператером за одржавање уличне расвете
07.09.2021 Набавка услуге стручног надзора на радовима на уређењу атарских путева на територији општине Чока
03.09.2021 Набавка услуге даљинског надзора сигурносно - техничког система
03.09.2021 Набавка цветних аранжмана
11.08.2021 Набавка канцеларијског намештаја
10.08.2021 Набавка школског прибора и опреме за ђаке прваке
06.08.2021 Набавка услуге процене тржишне вредности и процене испуњености услова непокретности
06.08.2021 Набавка услуге израде енергетског пасоша
05.08.2021 Набавка услуге овлашћеног проценитеља
03.08.2021 Набавка услуге обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације
03.08.2021 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
02.08.2021 Набавка рачунара и рачунарске опреме
30.07.2021 Набавка добара за потребе општине Чока
28.07.2021 Набавка угоститељских услуга
14.07.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
30.06.2021 Набавка услуге рачунарског програмирања-израда софтвера
30.06.2021 Набавка ДДД услуге за целокупну зграду општине Чока
15.06.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
15.06.2021 Набавка услуге осигурања
10.06.2021 Набавка услуге прања службених аутомобила општине Чока
08.06.2021 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока
04.06.2021 Набавка услуге израде пројеката за уклањање објеката
04.06.2021 Набавка услуге одржавања клима уређаја
29.04.2021 Набавка радова на посипању улица струганим асфалтом на територији општине Чока
23.04.2021 Набавка радова на санацији помоћних просторија
22.04.2021 Набавка услуге уништавања крпеља на територији општине Чока
21.04.2021 Набавка хране и пића за репрезентативне потребе
21.04.2021 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
16.04.2021 Набавка садница за озелењавање јавних површина у насељеном месту Чока
15.04.2021 Набавка средства за чишћење
14.04.2021 Набавка тракасте завесе
14.04.2021 Набавка услуге одношења празних тонер касета
13.04.2021 Набавка опреме за унапређење е-управе
13.04.2021 Набавка екстерне будзетске ревизије
12.04.2021 Набавка рачунарске опреме за потребе Полицијске станице Чока
09.04.2021 Набавка услуге одржавања система електронске комуникације
01.04.2021 Набавка канцеларијског материјала
25.03.2021 Набавка државних застава
18.03.2021 Набавка радова на текућем одржавању
17.03.2021 Набавка система за евиденцију радног времена са РФ картицама
12.03.2021 Набавка услуге поправке мобилних телефона - нови поступак
10.03.2021 Набавка радова на постављању саобраћајних знакова на територији општине Чока
09.03.2021 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока - нови поступак
04.03.2021 Набавка услуге поправке мобилних телефона
09.03.2021 Набавка услуге израде локацијских услова - нови поступак
03.03.2021 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока
03.03.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
25.02.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
19.02.2021 Набавка услуге техничког прегледа и одржавање службених аутомобила
12.02.2021 Набавка услуге из области зоо хигијене
10.02.2021 Набавка и пуњење тонера и набавка потрошне опреме
10.02.2021 Набавка услуге одржавања великих фотокопир машина
03.02.2021 Набавка услуге инсталираних програмских пакета у општинској управи општине Чока
03.02.2021 Набавка услуге израде локацијских услова
02.02.2021 Набавка услуге рада дизалице са оператером за одржавање уличне расвете
02.02.2021 Набавка сијалица за одржавање уличне расвете
28.01.2021 Набавка услуге коришћења мобилне телефоније
28.01.2021 Набавка услуге техничке контроле пројектне документације
27.01.2021 Набавка услуге ажурирања процене од ризика од катастрофа и ажурирање плана заштите и спасавања
27.01.2021 Набавка геодетских услуга
26.01.2021 Набавка радова на ограђивању гребаног асфалта
16.12.2020 Набавка услуге израде обнове предмера и предрачуна за изградњу зелене пијаце у насељеном месту Падеј
11.12.2020 Набавка новогодишњих пакетића за децу
10.12.2020 Набавка поклона
03.12.2020 Набавка услуге израде идејног пројекта адаптације јавног осветљења на територији општини Чока у свих осам насељених места са видео надзором
30.11.2020 Набавка услуге стручног надзора на радовима на уређењу просторије за инсталацију рендген апарата у Дому здравља Чока
26.11.2020 Набавка радова на уређењу просторије за инсталацију рендген апарата у Дому здравља у Чоки
25.11.2020 Набавка потрошног материјала и средства за дезинфекцију - НОВИ ПОСТУПАК
19.11.2020 Набавка радова монтаже и демонтаже новогодишње декорације у насељеним местима општине Чока
19.11.2020 Набавка новогодишње декорације
18.11.2020 Набавка потрошног материјала и средства за дезинфекцију
18.11.2020 Набавка рачунарске опреме,штампача и телефона
16.11.2020 Набавка услуге израде пројекта дечијих игралишта у централном делу свих осам насељених места општине Чока са системом соларног осветљења
13.11.2020 Набавка потрошног материјала за текуће одржавање и поправке
10.11.2020 Набавка занатских услуга
03.11.2020 Набавка услуге организовања послова безбедности и здравља на раду
30.10.2020 Набавка локацијских услова за потребе општине Чока
26.10.2020 Набавка консултантских услуга из области јавних набавки
12.10.2020 Набавка услуге интернета за потребе општине Чока
12.10.2020 Набавка услуге одржавања интернет - wеб презентације за потребе пројекта прекограничне сарадње
09.10.2020 Набавка услуге одржавања система електронске комуникације
08.10.2020 Набавка услуге редовног годишњег сервисирања грејне опреме у котларници зграде општине Чока

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Име фајла За скидање
ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017-2019.ГОДИНУ

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Датум Набавка За скидање
07.08.2020 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
16.07.2020 Nabavka radova na uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
03.07.2020 Nabavka kamiona - autosmećara
24.06.2020 Nabavka ugostiteljskih usluga za reprezentacione potrebe Opštine Čoka
05.06.2020 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
04.06.2020 Nabavka usluge prevoza učenika
18.05.2020 Nabavka usluge popravke puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
28.04.2020 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
22.04.2020 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
03.04.2020 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
06.03.2020 Nabavka kancelarijskog materijala
27.02.2020 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
25.02.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu
18.02.2020 Nabavka usluge stručnih nadzora na rekonstrukciji i sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja OŠ ,,Jovan Popović" Čoka
10.02.2020 Nabavka radova na sanaciji kolovoza struganim asfaltom
31.01.2020 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
23.01.2020 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
20.01.2020 Nabavka usluge uklanjanja leševa krupnih životinja sa teritoriji opštine Čoka
17.01.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Železnička u Padeju
17.01.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu
16.01.2020 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka Vb etapa
16.12.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja OŠ ,,Jovan Popović" Čoka"
09.12.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju Hrama Svetog oca Nikolaja u Ostojićevu ugroženog kapilarnom vlagom
02.12.2019 Nabavka goriva za potrebe opštine Čoka
12.11.2019 Nabavka usluge mobilno lasersko skeniranje sa izradom GIS-a i analizom stanja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata u naseljima Čoka, Ostojićevo, Sanad i Padej
08.11.2019 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta osnovnog obrazovanja-fiskulturne sale OŠ ,,Jovan Popović" u Čoki
25.10.2019 Nabavka radova na izgradnji atmosferskih kanala u Sanadu
17.10.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji-sanaciji ograde oko objekta Rimokatoličke ctkve Presvetog Trojstva u Čoki
09.10.2019 Nabavka građevinskih paketa za izbeglice na teritoriji opštine Čoka
03.10.2019 Nabavka radova na sanaciji tornja i završni radovi na lađi crkve ,,Svetog Josipa" u Ostojićevu
02.10.2019 Nabavka građevinskog materijala za izbeglice na teritoriji opštine Čoka
27.09.2019 Nabavka radova na sanaciji kolovoza struganim asfaltom
18.09.2019 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
11.09.2019 Nabavka usluge pripreme i isporuke mešavine struganog asfalta i prirodnog separisanog šljunka
10.09.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvarača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
10.09.2019 Nabavka ginekološkog ultrazvuka
14.08.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvrača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
15.07.2019 Nabavka ugostiteljskih usluga za reprezentacione potrebe opštine Čoka
02.07.2019 Nabavka radova na uređenju atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
25.06.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvrača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
29.05.2019 Nabavka radova na adaptaciji zelene pijace u Čoki
22.05.2019 Nabavka usluge prevoza učenika
07.05.2019 Nabavka automobila
25.04.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka Vb etapa
23.04.2019 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Doža Đerđa u Crnoj Bari
16.04.2019 Nabavka kancelarijskog materijala
05.04.2019 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
04.04.2019 Nabavka usluge popravke puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
20.03.2019 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
07.03.2019 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
21.02.2019 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
14.02.2019 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
04.02.2019 Nabavka goriva
25.01.2019 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
24.01.2019 Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
16.01.2019 Nabavka usluge uklanjanja leševa krupnih životinja sa teritorije opštine Čoka
17.12.2018 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
03.12.2018 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za objekat OŠ "Servo Mihalj" u Padeju
29.11.2018 Nabavka radova na sanaciji dela objekta 1 i promena namene zgrade MZ Ostojićevo
23.11.2018 Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
07.11.2018 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
31.10.2018 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
03.10.2018 Nabavka radova na sanaciji Pravoslavne crkve u Sanadu
01.10.2018 Nabavka radova na spomen obeležije ruskim vojnicima u Crnoj Bari
24.09.2018 Nabavka radova na sanaciji trotoara ispred Pošte u Jazovu
24.08.2018 Nabavka radova na uređenju divljih deponija na teritoriji opštine Čoka
20.08.2018 Nabavka radova na izgradwi kolovoza u ulici Branka Radičevića u Sanadu
13.08.2018 Nabavka radova na uređewu atarskih puteva-otresišta
10.07.2018 Nabavka građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom izbeglih lica sa teritorije opštine Čoka
06.07.2018 Nabavka usluge tehničko-biološka rekultivacija na delu depresije na K.O. Sanad opština Čoka
05.07.2018 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
08.06.2018 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ostojićevo
08.05.2018 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
24.04.2018 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
24.04.2018 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
19.04.2018 Popravka puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
17.04.2018 Nabavka radova na ojačanju-sanaciji kolovoza u ulici Vuka Karadžića u Ostojićevu
13.04.2018 Nabavka kancelarijskog materijala
29.03.2018 Nabavka protivgradnih raketa
21.03.2018 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe opštine Čoka
23.02.2018 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
19.02.2018 Nabavka goriva
26.01.2018 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
23.01.2018 Nabavka usluge uklanjanja uginulih životinja sa teritorije opštine Čoka
22.01.2018 Nabavka automobila za potrebe policijske stanice u Čoki
28.12.2017 Nabavka putničkih automobila za potrebe policijske stanice u Čoki
19.12.2017 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka-Va etapa
18.12.2017 Object of the procurment:Adaptations of the Community Centre-Banatski Monostor
18.12.2017 Object of the procurment:Organisation of events
18.12.2017 Nabavka usluge prevoza srednjoškolaca i participacija u trokovima prevoza
06.12.2017 Набавка услуга санација технолошко-биолошка рекултивација деградираног простора „ Шумице“ Падеј
30.11.2017 Nabavka radova na izgradnji kolovoza u ulici Arsenije Čarnojevića u Sanadu
21.11.2017 Nabavka usluga izvođenja geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom i katastarskog remera građevinskog zemljišta u K.O. Čoka,opština Čoka
21.11.2017 Nabavka radova na završetku kapele na Pravoslavnom groblju u Padeju
31.10.2017 Nabavka radova izgradnje vodovodne mreže u naselju Padej II etapa II faza
04.10.2017 Nabavka radova izgradnje vodovodne mreže u naselju Padej II etapa II faza
07.09.2017 Hабавка услуге испитивања квалитета пољопривредног земљишта на територији општине Чока
02.08.2017 Набавка услуге обележавања катастарске парцеле пољопривредног земљишта у државној својини
05.07.2017 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
12.06.2017 Rekonstrukcija objekta - zubna ambulanta Čoka
15.05.2017 Поправка путева – крпљење ударних рупа – на територији општине Чока
03.05.2017 Nabavka dobara namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka-mašine za šivenje
27.04.2017 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
21.04.2017 Nabavka radova investicionog održavanja pravoslavne crkve Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila u Čoki
13.04.2017 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
12.04.2017 Nabavka usluge održava informacionog sistema lokalne poreske administracije
06.04.2017 Nabavka kancelarijskog materijala
27.03.2017 Građevinski radovi na rekonstrukciji dečijeg dispanzera i ginekološkog odeljenja Doma zdravlja Čoka
16.03.2017 Nabavka radova sanacije trotoara u centru Čoke
14.03.2017 Nabavka hrane i pića za reprezentacione potrebe opštine Čoka
23.02.2017 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
20.02.2017 Nabavka goriva
14.02.2017 Nabavka dobara namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka
03.02.2017 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
25.01.2017 Investiciono održavanje atarskih puteva u K.O. Padej i u K.O. Ostojićevo
25.01.2017 Nabavka usluge uklanjanja životinjskih leševa sa teritorije opštine Čoka
04.01.2017 Nabavka usluge uklanjanja životinjskih leševa sa teritorije opštine Čoka
15.12.2016 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
16.11.2016 Nabavka radova rušenja objekta u Crnoj Bari u ulici JNA 37
24.10.2016 Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pijace u naseljenim mestima Čoka, Ostojićevo i Padej
21.10.2016 Nabavka radova na izgradnji kolovoza u ulici Vojvode Stepe u Sanadu
06.10.2016 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pijace u naseljenim mestima Čoka, Ostojićevo i Padej
09.09.2016 Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka
26.08.2016 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka - IV etapa
18.08.2016 Nabavka usluge čišćenja zgrade opštinske uprave opštine Čoka
11.08.2016 Nabavka dodatnih radova na ojačanju - sanaciji kolovoza u ulici Petefi Šandora u Banatskom Monoštoru
01.07.2016 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
02.06.2016 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
20.05.2016 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
12.04.2016 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
01.04.2016 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka-IV etapa
24.03.2016 Nabavka vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Padeju
12.02.2016 Nabavka građevinskog materijala za pobojšanje uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka
11.02.2016 Nabavka domaćih životinja namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka
05.02.2016 Nabavka hrane i pića za reprezentacione potrebe opštine Čoka
04.02.2016 Nabavka kancelarijskog materijala
03.02.2016 Nabavka goriva
01.02.2016 Nabavka električne energije
01.12.2015 Nabavka usluge uklanjanja leševa životinja sa teritorije opštine Čoka
26.11.2015 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila
26.11.2015 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
25.11.2015 Nabavka putničkog automobila za potrebe Policijske stanice u Čoki
13.11.2015 Nabavka usluge ispitivanja mineralnog azota u poljoprivrednom zemljištu na teritoriji opštine Čoka
05.11.2015 "Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Vrbica"
19.10.2015 "Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Vrbica"
22.09.2015 "Nabavka računara i računarske opreme za potrebe rada sa sistemom za upravljanje projektima"
17.09.2015 "Nabavka radova na ojačanju-sanaciji kolovoza u ulici Petefi Šandora u Banatskom Monoštoru"
01.09.2015 "Nabavka računara i računarske opreme za potrebe rada sa sistemom za upravljanje projektima"
19.08.2015 "Nabavka HDPE kanti za otpadke"
06.08.2015 "Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka"
17.07.2015 "Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka - III etapa"
16.06.2015 "Nabavka usluge izrade procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i drugih nesreća na teritoriji Opštine Čoka"
03.06.2015 "Nabavka računara i računarske opreme"
29.05.2015 "Nabavka protivgradnih raketa"
19.05.2015 "Nabavka nepredviđenih radova na sanaciji vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
05.05.2015 "Nabavka ugostiteljske usluge za potrebe Opštine Čoka"
07.04.2015 "Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Čoka"
18.03.2015 "Nabavka računara, računarske i druge opreme za uvođenje sistema za elektronsko glasanje
27.02.2015 "Nabavka hrane i piće za reprezentacione potrebe Opštine Čoka"
06.02.2015 "Nabavka kancelarijskog materijala"
04.02.2015 "Nabavka električne energije"
02.02.2015 "Nabavka goriva"
19.12.2014 "Nabavka svinja, goveda i ovaca namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka"
01.12.2014 "Nabavka svinja, goveda, ovaca, plastenika i alata namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka"
04.11.2014 "Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
08.10.2014 "Nabavka građevinskog materijala"
01.10.2014 "Sanacija vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
16.09.2014 "Nabavka HDPE kanti za smeće"
20.08.2014 „Набавка услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова“
01.08.2014 Nabavka računara i računarske opreme
14.07.2014 Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Padeju i izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije Čarnojević i Vuka Karadžića u Sanadu
08.07.2014 Sanacija objekta O.Š. u Crnoj Bari
08.07.2014 Nabavka ugostiteljske usluge za potrebe opštine Čoka
27.06.2014 Nabavka protivgradnih raketa za potrebe protivgradnih stanica na području opštine Čoka
02.06.2014 Javna nabavka male vrednosti Sanacija terena za mali fudbal u OŠ,,Servo Mihalj“, Padej JN 1/2014
13.05.2014 Sanacija vodovodne mreže u naselju Čoka- I etapa
13.05.2014 Izrada kosog krova i obnova fasade na objektima „B“ i „C“ zgrade opštine Čoka
13.05.2014 USLUGE OSIGURANJA
13.05.2014 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
07.04.2014 Nabavka opreme za video nadzor za O.Š. Jovan popović Čoka i za Hemijsku prehrambenu srednju školu Čoka
27.03.2014 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
20.03.2014 Nabavka usluge vršenja geoinformatičkih poslova
04.03.2014 Adaptacija i dogradnja vatrogasnog doma u Padeju
20.02.2014 Nabavka usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica na teritoriji opštine Čoka
19.02.2014 Nabavka električne energije
05.02.2014 Nabavka pogonskog goriva
05.02.2014 Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka
05.02.2014 Nabavka kancelarijskog materijala
03.01.2014 Ojačanje kolovozne konstrukcije i uređenje kolovoza
08.11.2013 Predmet javne na bavke je nabavka radova: „Radovi na tekućem održavanju objekta Omladinskog doma u Ostojićevu“
26.06.2013 Nabavka protivgradnih raketa za potrebe protivgradnih stanica na teritoriji opštine Čoka
25.06.2013 Konkurs za ugostiteljske usluge za potrebe opštine Čoka