ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ПОДАЦИ
НАЗИВ: ОПШТИНА ЧОКА
АДРЕСА: ПОТИСКА 20, 23320 ЧОКА
ПИБ: 101417479
МАТИЧНИ БРОЈ: 08381984
БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-83640-50
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: АНИД ИСАКОВИЋ, дипл. правник, е-маил:: anid@coka.rs или javna.nabavka.23320coka@gmail.com, тел.: 0230/471-035

 

 


САДРЖАЈ:

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Име фајла За скидање
ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Име фајла За скидање
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022.ГОДИНУ
ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Датум Набавка За скидање
28.04.2022 Набавка услуге превоза путика
19.04.2022 Набавка услуге одношења празних тонер касета
12.04.2022 Набавка услуге одржавања система електронске комуникације
07.04.2022 Набавка канцеларијског материјала
28.03.2022 Набавка услуге превоза путика
28.03.2022 Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Чока
25.03.2022 Набавка услуге стручног надзора на радовима на рехабилитацији коловоза у улици Виноградска у Чоки
24.03.2022 Набавка услуге сечења и орезивања високих дрвећа на територији општине Чока
14.03.2022 Набавка радова на постављању саобраћајних знакова на територији Чока
11.03.2022 Набавка потрошне опреме за рачунаре
08.03.2022 Набавка услуге превоза путника
04.03.2022 Набавка радова на санацији тротоара и паркиралишта у насељеном месту Чока
02.03.2022 Набавка тонера
25.02.2022 Набавка услуге одржавања великих фотокопир машина
25.02.2022 Набавка флоресцентних прслука
24.02.2022 Набавка услуге техничког прегледа и одржавање службених аутомобила
21.02.2022 Набавка услуге стручног надзора на радовима на реконструкцији - проширење коловоза у улици Школска у Јазову
09.02.2022 Набавка геодетских услуга
09.02.2022 Набавка рекламног материјала за потребе пројекта
08.02.2022 Набавка услуге израде пројектно техничке документације за уређење атарских путева на територији општине Чока
04.02.2022 Набавка услуге одржавања инсталираних програмских пакета у општинској управи општине Чока
03.02.2022 Набавка сијалица за одржавање уличне расвете
03.02.2022 Набавка услуге израде КТП плана
28.01.2022 Набавка услуге коришћења мобилне телефоније
27.01.2022 Набавка услуге одржавања обуке запослених
27.01.2022 Набавка услуге израде локацијских услова за потребе општине Чока
20.01.2022 Набавка услуге рада дизалице са оператером за одржавање уличне расвете