ЈАВНА РАСПРАВА

 

Датум Име фајла За скидање
02.08.2021 ЈАВНА РАСПРАВА Нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2021 годину - ЈАВНА РАСПРАВА ТРАЈЕ 20. ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА САЈТУ ОПШТИНЕ ЧОКА, И ТО ДО 02.08.2021. ГОДИНЕ - Ваше примедбе можете доставити на мејл joiren@coka.rs до 02.08.2021. године
01.02.2021 ЈАВНА РАСПРАВА Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Чока од 01.02.2021. године. Примедбе, предлози и мишљења у вези Нацрта одлуке се достављају на маил адресу: slavica@coka.rs у року од 20 дана односно до 21.02.2021.године
04.12.2020 ЈАВНА РАСПРАВА Нацрта Одлуке о буџету општине Чока за 2021. годину - Рок за доставу примедбе је 20 дана од дана почетка јавне расправе, односно од 05.12.2020. године. Примедбе се достављају на маил адресу: joiren@coka.rs
05.11.2020 Нацрт одлуке на порезе на имовину за 2021. годину - Рок за доставу примедбе је 20 дана од дана почетка јавне расправе, односно од 06.11.2020. године. Примедбе се достављају на маил адресу joiren@coka.rs
15.09.2020 Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2020 годину - Ваше примедбе можете доставити на мејл joiren@coka.rs до 05.10.2020. године
15.01.2020 НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020. ГОДИНУ
19.12.2019 ОДЛУКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - Примедбе доставити до 19.12.2019. године на мејл joiren@coka.rs
24.07.2019 НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
05.07.2019 НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА - ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 05.07.2019. ГОДИНЕ НА МЕЈЛ opstina@coka.rs.