ОБАВЕШТЕЊА

 

Датум Име фајла Download
18.04.2022 РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2022.години
29.03.2022 ОДЛУКА о додели средстава за културу
29.03.2022 Одлука о додели уговора - Регионални стамбени програм
24.03.2022 ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА о Нацрту Плана управљања животном средином (ЕСМП) за пројекат изградње зелене пијаце у насељеном месту Падеј до 08.04.2022
17.03.2022 ОДЛУКА о додели средстава за удружења
15.03.2022 РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за медије
11.03.2022 ОДЛУКА о додели средстава за спорт
11.03.2022 ОДЛУКА о додели средстава за рекреативни спорт
17.02.2022 ОБАВЕШТЕЊЕ о увиду у бирачки списак од 17.02.2022 до 18.03.2022
24.01.2022 РЕШЕЊЕ о постављању привременог заступника за Михок Белу
21.01.2022 Резултати 1 круга лицитације по ГП ЗУК за 2021 годину
17.01.2022 ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности, о висини пореске стопе пореза на имовину на права непокретности и о висини стопе амортизације
17.01.2022 ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о буџету општине Чока за 2022.годину
29.12.2021 ОДЛУКА о додели средстава за за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у Општини Чока путем субвенционисања трошкова за набавку нових машина, опреме и софтвера
20.12.2021 ОДЛУКА о додели ауто седишта и безбедносних подметача за децу
06.12.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријаве за доделу ауто-седишта или безбедносног подметача за децу
23.11.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о рушењу објекта на адреси Потиска 51, Чока
22.11.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о додели средстава удружењима
26.10.2021 ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача и прибављању непокретности
18.10.2021 ОДЛУКА о покретању расписивања Конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника на територији општине Чока
11.10.2021 Одлука о расподели средстава - рекреативни спорт
30.09.2021 Одлука о расподели средстава - традиционалне цркве и верске заједнице
30.09.2021 Одлука о расподели средстава - култура
09.09.2021 Одлука о расподели средстава - спорт
07.09.2021 ОДЛУКА о разрешењу и именовању директора Регионалне депоније Суботица
09.08.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о расписаном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Чока за 2021.годину
07.07.2021 ОГЛАС за прибављање непокретности у јавну својну општине Чока
01.07.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породицама интерно расељених лица
20.05.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ удружењима да узму учешће у изради Плана развоја општине Чока дана 25.05.2021.године
14.05.2021 ОБАВЕШТЕЊЕ о вакцинисању
29.04.2021 РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2021.години
23.04.2021 ОДЛУКА о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Чока
07.04.2021 РЕШЕЊЕ о одређивању лица за заштиту података о личности
01.04.2021 ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању пројеката у области културе
01.04.2021 ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица доделом грађевинског материјала
29.03.2021 РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Чока у 2021.години
26.03.2021 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2021.годину - СПОРТ
26.03.2021 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2021.годину - КУЛТУРА
26.03.2021 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2021.годину - УДРУЖЕЊА
26.03.2021 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2021.годину - РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
24.03.2021 КОНАЧНА ЛИСТА за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
24.03.2021 ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
17.03.2021 Обавештење избеглицама који су конкурисале 20.07.2020,године за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
10.03.2021 Предлог листе корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања породица избеглица
01.03.2021 Коначна листа корисника за доделу помоћи средстава намењених побољшању услова живота социјално угрожених породица
10.02.2021 Предлог листе корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова живота социјално угрожених породица
30.11.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ о јавној седници Комисије за планове у вези Јавног увида Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у насељу Чока дана 02.12.2020
20.10.2020 ОДЛУКА о начину и расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2020.годину
15.10.2020 Коначна листа корисника за доделу средстава намењених побољшању живота социјално угрожених породица
13.10.2020 Бесплатна анализа земљишта
31.07.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ о подели гајбица за воће и поврће 04.08.2020.године
22.07.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава по Јавном позиву за набавку и доделу економских грантова до 29.07.2020.године
07.07.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење пријава за доделу средстава за побољшање услова становања избеглица до 22.07.2020.године
13.03.2020 РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2020.години
09.03.2020 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2020.годину - СПОРТ
09.03.2020 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2020.годину - КУЛТУРА
09.03.2020 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2020.годину - УДРУЖЕЊА
09.03.2020 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2020.годину - РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
25.02.2020 РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
20.02.2020 ОБАВЕШТЕЊЕ: Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и коришћење пољ. земљ. у државној својини - 2.круг
17.12.2019 ОДЛУКА о додели бесповратних средстава за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода за 2019.годину
20.11.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ - Замена табли са називима улица
31.10.2019 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројкета за урбанистичко-архитектонску разраду парцеле 680/1 КО Чока за изградњу зграде трговине
17.10.2019 ОДЛУКА о утврђивању пројеката у области спорта
17.10.2019 САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта на територији општине Чока за 2019.годину
18.09.2019 ОДЛУКА о начину и расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2019.годину
11.09.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за конкурс црквама и верским заједницама
08.08.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Петровић Веселин и Евица
02.08.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ учесницима конкурса за јавно информисање који су добили мањи износ од траженог
01.08.2019 РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2019.години
31.07.2019 Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину
12.07.2019 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2019 год.
11.07.2019 РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
08.07.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ: пијаца у Чоки привремено се затвара
04.07.2019 Коначна листа корисника за доделу средстава намењених побољшавању услова становања избеглица
18.06.2019 Предлог листе корисника за доделу средстава намењених побољшавању услова становања избеглица
28.05.2019 БТИ таблете за сузбијање комараца у домаћинству
15.05.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о забрани саобраћаја по круни и принасипском појасу на левој обали реке Тисе
14.05.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
25.04.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о сеизмичким испитивањима у Падеју и Остојићеву
25.04.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о путопрелазним моткама на жељезничким станицама Чока и Падеј
24.04.2019 КОНАЧНА ЛИСТА корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Чока
09.04.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ - Дана 09.04-18.04.2019 године врши се третман сузбијања ларви комараца на територији општине Чока
05.04.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву о потреби утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
05.04.2019 Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Чока
18.03.2019 СПРЕЧИТЕ ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА!!!
12.03.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање процене утицаја на животну средину
08.03.2019 ОГЛАС за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољ. земљ. у државној својини у општини Чока
07.03.2019 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2019.годину - СПОРТ
07.03.2019 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2019.годину - РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
07.03.2019 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2019.годину - УДРУЖЕЊЕ
07.03.2019 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2019.годину - КУЛТУРА
28.02.2019 ОДЛУКА о обустави прибављања непокретности у јавну својину у корист општине Чока за потребе ЈКП Чока
12.12.2018 ПРАВИЛА о спровођењу Јавног надметања
10.12.2018 РЕШЕЊЕ о измени и допуни решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, Вино-Тиса доо Суботица
10.10.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ за привредна друштва везане за е-маил адресе
08.10.2018 ОДЛУКА о додели средстава - спорт
08.10.2018 ОДЛУКА о додели средстава - култура
08.10.2018 ОДЛУКА о додели средстава - удружења
31.08.2018 Ојачање-санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву
27.08.2018 РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада - Стара Ливница
03.08.2018 РЕШЕЊЕ - Буч у Падеју
19.07.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопсног металног отпада - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
03.07.2018 Е-РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА
29.06.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу потребе процене утицаја на животну средину пројеката "Стара Ливница ОСЧЛ" доо
20.06.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Стара Ливница О.С.Ч.Л. доо Чока
11.06.2018 КОНАЧНА ЛИСТА корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
22.05.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ учесницима конкурса за јавно информисање
22.05.2018 РЕШЕЊЕ о расподели средстава у области јавног информисања општине Чоке 2018.години
22.05.2018 ПРЕДЛОГ одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Чока у 2018.години
03.05.2018 РЕШЕЊЕ о формирању конкурсне комисије по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2018.години
19.04.2018 ПРИЈАВА о извођењу геофизичких испитивања
19.04.2018 ПРЕДЛОГ листе корисника једнократне помоћи у роби и материјалу
18.04.2018 Расписан 2.круг лицитације за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
23.03.2018 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2018.годину - СПОРТ
23.03.2018 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2018.годину - РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
23.03.2018 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2018.годину - УДРУЖЕЊЕ
23.03.2018 ОДЛУКА о одобреним дотацијама за 2018.годину - КУЛТУРА
08.01.2018 ОДЛУКА о листи корисника помоћи у виду једнократне новчане помоћи
14.12.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ - Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета општине Чока
05.12.2017 КОНАЧНА ЛИСТА за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Чока
30.11.2017 ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при купивини сеоске куће
30.11.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа
30.10.2017 РЕШЕЊЕ Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
25.10.2017 ОДЛУКА о расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2017.годину
19.07.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ - Хемијски третман мелиоративних канала јул-август 2017.године
13.06.2017 ОГЛАС - Јавна лицитација за продају грађ. материјала срушеног стамб. обј. у Црној Бари (2.круг)
09.06.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ - Сугестије и примедбе за израду Измене и допуне Плана генералне регулације Чока
28.04.2017 Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Чока
13.04.2017 КОНАЧНА ОДЛУКА о додели помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
12.04.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ - Коначна одлука о решавању стамбених потреба избеглих лица доделом грађевинског материјала
12.04.2017 ОДЛУКА о формирању конкурсне комисије - медијски садржаји
14.03.2017 ОГЛАС за јавну лицитацију за продају грађевинског материјала
23.02.2017 Расписан Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини у РС
23.02.2017 Расписан 2.круг лицитације за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
09.02.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ о Продужењу рока за подношење пријава yа избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
29.12.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ - Коначна листа корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
12.12.2016 ПРЕДЛОГ листе корисника једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу
08.12.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
21.10.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ - ПРОМЕНИ ЋЕ СЕ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА У ПАДЕЈУ
30.09.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ о утврђивању плодности обрадивог пољопривредног земљишта
05.09.2016 ОГЛАС - За јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општ. Чока
23.08.2016 ВАЖНО - СТОЧАРИМА! - ЈАВНИ ПОЗИВ - За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2017. годину
14.08.2016 Примедбе у вези решења за порез на имовину до 30.09.2016. године
26.04.2016 Преглед груписаних јавних надметања пољ. земљ. у државној својини за 2016.годину
22.12.2015 Захтев за испитивање земљишта
22.12.2015 Обавештење о испитивању плодности обрадивог земљишта
07.12.2015 Откуп свиња за потребе Дирекције за робне резерве
25.11.2015 Обавештење за процену утицаја на животну средину за пројекат Јавне канализационе мреже - спољна канализациона мрежа у насељу Санад
23.11.2015 ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме
16.11.2015 Правила о поступку спровођења јавног надметања
03.11.2015 ФОРМУЛАР за пријављивање на лицитацију
03.11.2015 ОГЛАС за јавну лицитацију за давање у закуп пољ. земљишта
02.09.2015
20.08.2015 Обавештење о донетој одлуци - рибњак "Катахат"
20.08.2015 Образац: Захтев за испитивање земљишта
14.08.2015 ЈАВНИ ПОЗИВИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА, ЗАХТЕВИ И ПРЕГЛЕД ГРУПИСАНИХ НАДМЕТАЊА
07.08.2015 Обавештење за процену утицаја - Рибњак "Катахат"
05.08.2015 Обавештење о донетој одлуци - Ђурђев Станиша
22.07.2015 Обавештење за процену утицаја - Ђурђев Станиша
09.07.2015 Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт комуналног и неопасног отпада на територији општине Чока
19.06.2015 Обавештење о донетој одлуци - ЈКП сакупљање и транспорт комуналног и неопасног отпада
19.06.2015 Обавештење о донетој одлуци - Малетин Јовица
15.06.2015 Обавештење о донетој одлуци - бициклистичка стаза
04.06.2015 Обавештење за процену утицаја - Малетин Јовица
02.06.2015 Обавештење за процену утицаја - ЈКП
02.06.2015 Обавештење о донетој одлуци - атмосферска канализација у Падеју
28.05.2015 Обавештење о донетој одлуци - ул. Вука Караџића у Врбици
28.05.2015 Обавештење о донетој одлуци - ул. И.Л.Р.,Жељезничка и Дожа Ђ.у Врбици
27.05.2015 Обавештење за процену утицаја - Бицилистичка стаза
19.05.2015 Обавештење за процену утицаја - атмосферска канализација - Падеј
14.05.2015 Обавештење : Захтеви за регрес
14.05.2015 Обавештење о процену утицаја - ул. Вука Караџића у Врбици
14.05.2015 Обавештење о процену утицаја - ул. И.Л.Р.,Жељезничка и Дожа Ђ.у Врбици
08.05.2015 Обавештење о донетој одлуци - Remy Trade
07.05.2015 Оглас - Помоћ избеглицама - грађевински материјал
28.04.2015 Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: СИЛОСИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА И УЉАРИЦА У К.О. ОСТОЈИЋЕВО
27.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
08.04.2015
09.01.2015
09.01.2015
06.01.2015
29.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
01.12.2014
28.11.2014
14.11.2014
30.10.2014
30.09.2014
30.09.2014
29.09.2014
05.09.2014
05.09.2014
19.08.2014
25.07.2014
08.07.2014
23.06.2014
12.06.2014
04.06.2014
27.05.2014
14.05.2014
07.05.2014
20.03.2014
06.03.2014
28.02.2014
20.01.2014
20.01.2014
19.12.2013
19.08.2013
19.08.2013
17.05.2013
17.04.2013
14.03.2013
05.03.2013
05.03.2013
28.02.2013
13.02.2013
04.02.2013
01.02.2013
24.12.2012
05.12.2012
04.12.2012
04.12.2012
26.10.2012
17.10.2012
24.09.2012
17.09.2012
12.09.2012
01.06.2012
13.03.2012
06.12.2011