ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

OBRASCI

 

Ime fajla Za skidanje
ОБРАЗАЦ 1 - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
ПРИЛОГ 1 - Садржина захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
ПРИЛОГ 2 - Кратак опис пројекта из захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
ОБРАЗАЦ 2 - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
ПРИЛОГ 3 - Садржина захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
ПРИЛОГ 4 - Образац уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

Име фајла За скидање
04.05.2022 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Сладиштење и третман неопасног отпада на електрани на биогас" у КО Падеј, Нинков доо Башаид
25.06.2021 - Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт комуналног отпада на територији општине Чока
11.06.2021 - Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "КИУ28, КИО28 Чока2" у КО Чока
05.05.2021 - Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње заливног система "Кера Бара" у КО Остојићево
12.04.2021 - Обуставља се поступак одлучивања о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња објекта за машинску обраду метала са магацином", Аутофлеx Ливница Чока доо
07.04.2021 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња објекта за машинску обраду метала са магацином", Аутофлеx Ливница Чока доо
09.03.2021 - Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Базне станице мобилне телефоније КИУ28, КИО28 Чока 2" у Чоки, "ТелекомСрбија" АД Београд
29.01.2021 - Обавештење о Јавном увиду, Јавној презентацији и Јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера бара" у КО Остојићево", Remy Trade, Остојићево
15.12.2020 - Обавештење о донетом решењу којим се издаје дозвола за привремено складиштење отпада у Чоки, Регионална депонија Суботица
10.12.2020 - Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера бара" у КО Остојићево", Remy Trade, Остојићево
03.12.2020 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта на катастарској парцели бр.429 КО Санад", Поповић Жарко, Санад
24.11.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера Бара" у Остојићеву", "Remy Trade ДОО" Остојићево
16.11.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта на катастарској парцели бр.429 КО Санад", Поповић Жарко, Санад
09.11.2020 - Обавештење о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "VIP MOBILE" доо Београд
07.10.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за привремено складиштење отпада у Чоки, Регионална депонија Суботица
10.08.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "VIP MOBILE" доо Београд
13.07.2020 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Доградња постојећег продајног објекта бензинске станице са изградњом надстрешнице изнад точионих места, изградњом магацина за боце са ТНГ-ом" у Падеју, "Михајловић ДОО Параћин"
13.07.2020 - Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "ВИП МОБИЛЕ" доо Београд
30.06.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Доградња постојећег продајног објекта бензинске станице са изградњом надстрешнице изнад точионих места, изградњом магацина за боце са ТНГ-ом" у Падеју, "Михајловић ДОО Параћин"
22.06.2020 - Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Мрежа јавних мобилних телекомуникација, локација Чока2" у Чоки, Телеком Србија АД Београд
15.06.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "ВИП МОБИЛЕ" доо Београд
08.06.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Мрежа јавних мобилних телекомуникација, локација Чока2" у Чоки, Телеком Србија АД Београд
20.03.2020 - Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Изградња црпне станице П+0 са изградњом постројења за кондиционирање пијаће воде и бушење бунара Б 2/06 у насељу Падеј" у Падеју, Општина Чока
16.03.2020 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња новог објекта - зграда за трговину П+0" у Чоки, Canadi Nelly ДОО
27.02.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња новог објекта - зграда за трговину П+0" у Чоки, Canadi Nelly ДОО
27.02.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња црпне станице П+0 са изградњом постројења за кондиционирање пијаће воде и бушење бунара" у Падеју, Општина Чока
21.02.2020 - Обавештење о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Складиштење и третман неопасног отпада на електрани на биогас" у Падеју
03.02.2020 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Panawiss Plus ДОО Падеј
13.08.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Израдња економског објекта за тов јунад" - Петровић Веселин и Евица
13.08.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Производња органског чврстог НПК ђубрива од говеђег стајњак у виду пелета" - Пеић Бранислав
02.08.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Петровић Веселин и Евица
31.07.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину - Пеић Бранислав
03.06.2019 - Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије процене утицаја на животну средину
04.04.2019 - Обавештење о поднетом захтеву о потреби утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
12.03.2019 - Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање процене утицаја на животну средину

 

 

МОНИТОРИНГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Назив Преглед
КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
НИВО БУКЕ

 

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Име фајла За скидање
Дозвола за оператера Регионална депонија Суботица
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо
Дозвола за оператера "Стара Ливница" О.С.Ч.Л. доо
Решење о измени и допуни Решења за Миковичи ДОО из Чоке
Допуна дозволе за оператера "Зека-пласт"
Регистар дозволе за оператера ЈКП Чока
Дозвола за оператера "Зека-пласт"
Дозвола за оператера "Миковичи" доо
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо

 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Име фајла За скидање
10.06.2021 - Решење: даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније "КИУ28, КИО28 Чока2" у КО Чока, "Телеком Србија АД Београд", Београд
28.04.2021 - Решење: даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера бара" - ревидирана студија - у КО Остојићево", Ремy Траде, Остојићево
10.12.2020 - Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера бара" у КО Остојићево", Remy Trade, Остојићево
03.12.2020 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта на катастарској парцели бр.429 КО Санад", Поповић Жарко, Санад
04.11.2020 - Решење да за пројекат "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "VIP MOBILE" доо Београд даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину
13.07.2020 - Решење да за пројекат "Доградња постојећег продајног објекта бензинске станице са изградњом надстрешнице изнад точионих места, изградњом магацина за боце са ТНГ-ом" у Падеју није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину - "Михајловић ДОО Параћин"
02.07.2020 - Решење да за пројекат "Радио-базне станице НС2500_01КИ Санад" у Санаду, "VIP MOBILE" доо Београд, потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину и одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја
22.06.2020 - Решење да за пројекат "Мрежа јавних мобилних телекомуникација, локација Чока2" у Чоки, Телеком Србија АД Београд, потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину и одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја
20.02.2020 - Решење да за пројекат "Складиштење и третман неопасног отпада на електрани на биогас" у Падеју потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину и одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја
20.09.2019 - Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока на животну средину
12.08.2019 - Решење да за пројекат "Израдња економског објекта за тов јунад" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину - Петровић Веселин и Евица
12.08.2019 - Решење да за пројекат "Производња органског чврстог НПК ђубрива од говеђег стајњак у виду пелета" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину - Пеић Бранислав
03.06.2019 - Решење да за пројекат "Изградња моста са приступним саобраћајницом у КО Падеј" није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину
01.04.2019 - Решење да за пројекат "Израдња канализационе мреже и постројења отпадних вода у насељу Остојићево" потребна израда студије о процени утицаја на животну средину