ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

Име фајла За скидање

 

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Име фајла За скидање
Решење о измени и допуни Решења за Миковичи ДОО из Чоке
Допуна дозволе за оператера "Зека-пласт"
Регистар дозволе за оператера ЈКП Чока
Дозвола за оператера "Зека-пласт"
Дозвола за оператера "Миковичи" доо
Дозвола за оператера "Вино-Тиса" доо

 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Име фајла За скидање
Решење о сагласности за ВДП "Горњи Банат" из Кикинде