ФИНАНСИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊА, ДОКУМЕНТИ

 

Име фајла За скидање
ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о буџету општине Чока за 2022.годину
ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у вези Нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности, о висини пореске стопе пореза на имовину на права непокретности и о висини стопе амортизације
Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
Контролни лист бр.2: Теренска контрола
План инспекцијског надзора за 2022. годину инспектора канцеларијске контроле
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Чока за 2022.годину
План инспекцијског надзора за 2021. годину инспектора канцеларијске контроле
ЈАВНА РАСПРАВА Нацрта Одлуке о буџету општине Чока за 2021. годину - Рок за доставу примедбе је 20 дана од дана почетка јавне расправе, односно од 05.12.2020. године. Примедбе се достављају на маил адресу: joiren@coka.rs
План поступног увођења одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Чока за 2021.годину
План инспекцијског надзора за 2020. годину инспектора канцеларијске контроле
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Чока за 2020.годину
Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола за 2019.годину
План инспекцијског надзора за 2019. годину инспектора канцеларијске контроле
Контролни лист бр.1: Канцеларијска контрола
Контролни лист бр.2: Теренска контрола
Извештај о раду за 2018.годину инспектора канцеларијске контроле
ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт одлуке о Буџету Општине Чока за 2019.годину, Нацрт одлуке о комуналним таксама и Нацрт одлуке о административним таксама - ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 13.12.2018.ГОДИНЕ, НА МЕЈЛ: joiren@coka.rs
ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2018. годину - ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 26.11.2018.ГОДИНЕ, НА МЕЈЛ: joiren@coka.rs
Правилник о преносу неутрошених и спецификација враћених буџетских средстава за 2018.годину
ЈАВНА РАСПРАВА - Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2018. годину - ПРИМЕДБЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДО 17.ЈУЛА 2018.ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ НА МЕЈЛ joiren@coka.rs
Спецификација враћених буџ. средстава
Правилник о преносу неутош. буџ. средст. за 2016. годину

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ, ИЗВЕШТАЈИ, ОДЛУКЕ

 

Име фајла За скидање
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2022.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2021.ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2021.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020.ГОДИНУ (ОД 12.10.2020)
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020.ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ (ОД 29.11.2019)
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ (ОД 23.08.2019)
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ (ОД 24.04.2019)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.ГОДИНУ (од 28.11.2018)
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ШЕСТОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017 И 2018.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.ГОДИНУ (од 24.07.2018)
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ИЗ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2016 И 2017.ГОДИНУ
1.ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
2.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
3.ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017.ГОДИНУ
4.КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН
5.ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
6.ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 30.09.2017.ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 30.06.2017.ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2016.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2016.ГОДИНУ
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2018.ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ
Извештај о извршењу буџета општине Чока за период 01.01-30.06.2016.
1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016
2.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - План прихода и расхода буџета општине Чока за 2016. годину
3.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Прилог 1: Преглед боја запослених и средстава за плате
4.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Прилог 2: Преглед капиталних пројеката 1
5.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Прилог 2: Преглед капиталних пројеката 2
6.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Прилог 2: Преглед капиталних пројеката 3
7.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Скупштина
8.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општински јавни правобранилац
9.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Председник
10.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинско веће
11.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Функционисање
12.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Социјална и дечја заштита
13.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Култура
14.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Спорт
15.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Предшколска установа Радост
16.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ОШ "Јован Поповић" Чока
17.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ОШ "др.Тихомир Остојић" Остојићево
18.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ОШ "Серво Михаљ" Падеј
19.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
20.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - КОЦ Програм 13
21.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - КОЦ Програм 14
22.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Центар за социјални рад
23.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Дом здравља
24.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Пољопривреда
25.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Заштита животне средине и управљање отпадом
26.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Комунална делатност
27.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Просторно планирање
28.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Локални економски развој
29.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - Општинска управа: Путна инфраструктура
30.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ЈП Дирекција: Програм 2
31.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ЈП Дирекција: Програм 7
32.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - ЈКП
33.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Чока
34.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Падеј
35.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Остојићево
36.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Санад
37.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Црна Бара
38.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Врбица
39.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2016 - МЗ Јазово
1.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015
2.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Приходи и расходи
3.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Запослени и маса плата
4.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 1
5.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 2
6.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 3
7.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - Скупштина општине
8.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - ОУ - функционисање
9.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - ПУ Радост
10.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - ОУ - пољопривреда
11.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - ОУ - стамбени развој
12.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - ОУ водоснаб. управљање отпадом
13.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - МЗ Чока
14.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2015 - МЗ Црна Бара
Извештај о извршењу буџета општ. Чока за период 01.01-30.09.2015.године
Извршење расхода за период 01.01-30.09.2015
Остварење прихода за период 01.01-30.09.2015
Нето финансирање за период 01.01-30.09.2015
ОБРАЗАЦ 5 - 01.01-30.09 2015 - консолидован
Извештај о извршењу буџета општ. Чока за период 01-06.2015.године - План: Извршење расхода
Извештај о извршењу буџета општ. Чока за период 01-06.2015.године - План: Остварење прихода
Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2014. ГОДИНУ - ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2014. ГОДИНУ - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2014. ГОДИНУ
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015 - Запослени и маса плата
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 3
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 2
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 1
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015 - Приходи и расходи - 2015.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ 2015
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015 - Запослени и маса плата
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 3
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 2
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015 - Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката 1
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015 - Приходи и расходи - 2015.
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2015
Предлог: просецна цена квадратног метра 2015
Предлог: одлука стопа амортизације 2015
Предлог: одлука пореска стопа 2015
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Чока
Буџет 2014
ОДЛУКА О ИЗМ ДОП У БУДЗЕТУ 2013-1
Преглед капиталних пројеката збирно
Плате и број запослених.2013
Ребаланс - 2013
План Буџета 2013
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 – 2015
ОДЛУКА о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Прилог 1 - табеле за плате и број запослених.2013
Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 01.01.2012. до 30.09.2012.године
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чока за 2012. годину
Ребаланс 2012
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2012. ГОДИНУ
БУЏЕТ 2012
РЕБАЛАНС буџета за 2011. годину
Одлука о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА одлуке о буџету Општине Чока за 2011. год.
ИЗМЕНА И ДОПУНА плана РАСХОДА буџета Општине Чока за 2011. год
ИЗМЕНА И ДОПУНА плана ПРИХОДА буџета Општине Чока за 2011. год.
Одлука о буџету Општине Чока за 2011. год.
План прихода буџета Општине Чока за 2011. годину
План расхода буџета Општине Чока за 2011. годину