ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ

 

 

Документи:

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2019.ГОДИНУ
 2. Приходи и расходи буџета општине Чока за 2019. годину
 3. Прилог 1: Преглед боја запослених и средстава за плате

Програмски буџети буџетских корисника:

 1. Скупштина
 2. Скупштина националне мањине
 3. Општински јавни правобранилац
 4. Председник општине
 5. Општинско веће
 6. Општинска управа: Опште услуге локалне самоуправе
 7. Општинска управа: Развој културе и информисања
 8. Општинска управа: Развој спорта и омладине
 9. ОШ "Јован Поповић" Чока
 10. ОШ "др.Тихомир Остојић" Остојићево
 11. ОШ "Серво Михаљ" Падеј
 12. Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
 13. Центар за социјални рад
 14. Општинска управа: Подршка деци и породици са децом
 15. Дом здравља
 16. Општинска управа: Мртвозорство
 17. Општинска управа: Пољопривреда и рурални развој
 18. Заштита животне средине
 19. Општинска управа: Комунална делатност
 20. ЈКП
 21. Општинска управа: Становање, урбанизам и просторно планирање
 22. Општинска управа: Енергетска ефикасност
 23. Општинска управа: Локални економски развој
 24. Општинска управа: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
 25. Предшколска установа Радост
 26. КОЦ
 27. МЗ Чока
 28. МЗ Падеј
 29. МЗ Остојићево
 30. МЗ Санад
 31. МЗ Црна Бара
 32. МЗ Врбица
 33. МЗ Јазово