ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020.ГОДИНУ (ОД 12.10.2020)

 

 

Документи:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2020.ГОДИНУ
 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 4. Прилог 1: Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020.годину

Programski budžeti budžetskih korisnika:

 1. Скупштина
 2. Скупштина националне мањине
 3. Општински јавни правобранилац
 4. Председник општине
 5. Општинско веће
 6. Општинска управа: Опште услуге локалне самоуправе
 7. Општинска управа: Развој културе и информисања
 8. Општинска управа: Развој спорта и омладине
 9. Општинска управа: Подршка деци и породици са децом
 10. Општинска управа: Мртвозорство
 11. Општинска управа: Пољопривреда и рурални развој
 12. Заштита животне средине
 13. Општинска управа: Комунална делатност
 14. Општинска управа: Становање, урбанизам и просторно планирање
 15. Општинска управа: Енергетска ефикасност
 16. Општинска управа: Локални економски развој
 17. Општинска управа: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
 18. ОШ "Јован Поповић" Чока
 19. ОШ "Серво Михаљ" Падеј
 20. ОШ "др.Тихомир Остојић" Остојићево
 21. Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
 22. Центар за социјални рад
 23. Дом здравља
 24. Предшколска установа Радост
 25. КОЦ
 26. МЗ Чока
 27. МЗ Падеј
 28. МЗ Остојићево
 29. МЗ Санад
 30. МЗ Црна Бара
 31. МЗ Врбица
 32. МЗ Јазово