ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2021.ГОДИНУ

 

 

Документи:

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2021.ГОДИНУ
 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 4. Прилог 1: Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021.годину

Програмски буџети буџетских корисника:

 1. Скупштина
 2. Скупштина националне мањине
 3. Општински јавни правобранилац
 4. Председник општине
 5. Општинско веће
 6. Општинска управа: Опште услуге локалне самоуправе
 7. Општинска управа: Развој културе и информисања
 8. Општинска управа: Развој спорта и омладине
 9. Општинска управа: Подршка деци и породици са децом
 10. Општинска управа: Мртвозорство
 11. Општинска управа: Пољопривреда и рурални развој
 12. Заштита животне средине
 13. Општинска управа: Комунална делатност
 14. Општинска управа: Становање, урбанизам и просторно планирање
 15. Општинска управа: Енергетска ефикасност
 16. Општинска управа: Локални економски развој
 17. Општинска управа: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
 18. ОШ "Јован Поповић" Чока
 19. ОШ "др.Тихомир Остојић" Остојићево
 20. ОШ "Серво Михаљ" Падеј
 21. Предшколска установа Радост
 22. Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
 23. Центар за социјални рад
 24. Дом здравља
 25. ЈКП
 26. КОЦ
 27. МЗ Црна Бара
 28. МЗ Чока
 29. МЗ Јазово
 30. МЗ Остојићево
 31. МЗ Падеј
 32. МЗ Врбица
 33. МЗ Санад