ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017.ГОДИНУ

 

 

Dokumenti:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2017.ГОДИНУ
 2. Приходи и расходи буџета општине Чока за 2017. годину
 3. Прилог 1: Преглед боја запослених и средстава за плате
 4. Прилог 2: Преглед капиталних пројеката 1
 5. Прилог 2: Преглед капиталних пројеката 2

Програмски буџети буџетских корисника:

 1. Скупштина
 2. Скупштина националне мањине
 3. Општински јавни правобранилац
 4. Председник општине
 5. Општинско веће
 6. Општинска управа: Функционисање
 7. Општинска управа: Култура
 8. Општинска управа: Спорт
 9. Општинска управа: Социјална и дечја заштита
 10. Општинска управа: Здравствена заштита
 11. Општинска управа: Пољопривреда
 12. Општинска управа: Заштита животне средине и управљање отпадом
 13. Општинска управа: Комунална делатност
 14. Општинска управа: Урбанизам и просторно планирање
 15. Општинска управа: Енергетска ефикасност
 16. Општинска управа: Локални економски развој
 17. Општинска управа: Путна инфраструктура
 18. Предшколска установа Радост
 19. ОШ "Јован Поповић" Чока
 20. ОШ "др.Тихомир Остојић" Остојићево
 21. ОШ "Серво Михаљ" Падеј
 22. Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
 23. Центар за социјални рад
 24. ЈКП
 25. МЗ Црна Бара
 26. МЗ Чока
 27. МЗ Падеј
 28. МЗ Остојићево
 29. МЗ Санад
 30. МЗ Јазово
 31. МЗ Врбица
 32. Дом здравља
 33. КОЦ култура
 34. КОЦ спорт