DOWNLOAD - ФОРМУЛАРИ

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Име фајла За скидање
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ПРИЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА по основу узгоја и држања животиња
З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва на инфраструктури

 

ОСТАЛО
Име фајла За скидање
Захтев за издавање пореског уверења - физичка лица
Захтев за издавање пореског уверења - правна лица
Уверење - физичка лица
Уверење - правна лица