ПОЉОПРИВРЕДА

 

2022

 

Име фајла За скидање
ЗАХТЕВ ветеринарима за потребе права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2022. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2022. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2022.годину

 

 

2021

 

Име фајла За скидање
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
Сагласност на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
Обавештење уз Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
Карте јавних надметања - Врбица
Карте јавних надметања - Јазово
Карте јавних надметања - Црна Бара
Карте јавних надметања - Санад
Карте јавних надметања - Падеј
Карте јавних надметања - Остојићево
ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини
САГЛАСНОСТ на Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања (1.круг)
Резултати 1 круга лицитације по ГП ЗУК за 2021 годину
Обавештење уз Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 1.круг
Мапа пољопривредних површина за закуп и коришћење - 1.круг
Пољопривредне површине за закуп и коришћење - табеле
ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 1.круг
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока за 2021.годину
РЕШЕЊЕ о условима заштите природе
Закључак о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока у првом кругу за 2021.годину
Износи закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Чока за 2021.годину
ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за расподелу средстава за подстицај пољопривреде и руралног развоја - ОСИГУРАЊЕ УСЕВА
ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за расподелу средстава за подстицај пољопривреде и руралног развоја - КРЕДИТНА ПОДРШКА
Захтев ветеринарима за утврђивање броја условних грла
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2021.годину

 

 

2020

 

Име фајла За скидање
Пољопривредне површине за закуп и коришћење - табеле
ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - 1.круг
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока за 2021.годину
РЕШЕЊЕ о условима заштите природе
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - други круг
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока - други круг
ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2020.годину - други круг
САГЛАСНОСТ на Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са Јавног надметања - први круг
Упутство о поступању приликом спровођења поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних Јавних надметања за И круг јавног надметања по програму ГП за 2020.годину
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока
ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2020.годину - први круг
САГЛАСНОСТ на Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде - Пољопривредна производња
САГЛАСНОСТ на Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа - Сточари
Износи закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Чока за 2020.годину
САГЛАСНОСТ на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Чока за 2020.годину
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у општини Чока за 2019 год. - ДРУГИ КРУГ
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2020.годину

 

 

2019

 

Име фајла За скидање
ЈАВНИ ПОЗИВ за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода - накнада штете од града за 2019. годину
Преглед груписаних Јавних надметања за И круг јавног надметања по програму ГП за 2019.годину
ПРАВИЛА о поступку спровођења јавног надметања јавном лицитацијом за давање у закуп пољопривредног земљишта
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у општини Чока за 2019 год. - ПРВИ КРУГ
Закључак о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока у првом кругу по Годишњем програму ЗУК за 2019.годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2019 год.
ЈАВНИ ПОЗИВ за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода - накнада штете од града за 2019. годину

 

 

А Р Х И В А

 

Име фајла За скидање
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока - 2.круг
ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока - ДРУГИ КРУГ
ПРАВИЛА о спровођењу Јавног надметања
ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање
ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2018 год. - први круг
САГЛАСНОСТ на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа - СТОЧАРИ
Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Чока за 2018.годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2019.годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 год.
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2018.годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину
ОДЛУКА о одређивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини и РАСПИСИВАЊЕ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
ПРАВИЛА о поступку јавног надметања јавном лицитацијом за давање у закуп пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта за територију општине Чока
Годишњи програм за 2017.годину за општину Чока