УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
ОБРАСЦИ, ОБАВЕШТЕЊА, ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

 

Име фајла За скидање
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
ПРИЈАВА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОПШТИНЕ ЧОКА НА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

 

 

ОДЛУКЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ОПШТИНУ ЧОКА

 

Име фајла За скидање
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2022. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2022. годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2021. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2021. годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2020. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2020. годину
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Чока за 2019. годину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Чока за 2019.годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2019. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2019. годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2018. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2018. годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2017. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Чока за 2017. годину
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока за 2016. годину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Чока
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге општине Чока
Одлука о одређивању зона и најопремљених зона на територији општине Чока