ЦЕНТАР ЗА СОЦИJАЛНИ РАД

 

 

Име фајла За скидање
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ЧОКА, ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ЧОКА, МАРТ 2018. ГОДИНЕ
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА КОРИСНИКА, ОСТВАРЕНИХ ПРАВА И ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У 2017.ГОДИНИ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ Центра за Социјални Рад Чока за 2017. годину
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЗА 2018.ГОДИНУ
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ЧОКА, АПРИЛ 2017
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - 3.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦСР ЦОКА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - 2.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - 1.ПРОГРАМ РАДА ЦСР СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ - 3.НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ - 2.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА КОРИСНИКА ОСТВАРЕНИХ ПРАВА И ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У 2016. ГОДИНИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ - 1.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦСР ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ЧОКА, МАРТ 2016
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ - 2.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦСР ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ - 1.ПРОГРАМ РАДА ЦСР ЧОКА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ - 4.ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ - 3.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦСР ЧОКА ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ - 2.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА КОРИСНИКА, ОСТВАРЕНИХ ПРАВА И ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У 2015. ГОДИНИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ - 1.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР ЧОКА ЗА 2015. ГОДИНУ
ИНФОРМАТОР О РАДУ, МАЈ 2015
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ
Годишњи извештај ЦСР Чока за 2014. годину
ЦСР ФОРМА ИЗВЕШТАЈА 2013
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013ГОДИНУ
АЖУРИРАНИ ИНФОРМАТОР О РАДУ , ЈУН 2014
Наративни извештај ЦСР 2013
ФОРМАТ ЦСР за 2012
Годишњи извештај 2012наративни
ИНФОРМАТОРораду2012
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013ГОДИНУ
ОСНОВНИ ПРОГРАМ РАДА дневног боравка
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА дневног боравка за 2012 годину
ПРОГРАМ РАДА са финансијским планом за 2012 годину
Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад 2011
Информатор о раду Центра за Социјални Рад за Општину Чока за 2011. годину
Информатор о раду Центра за Социјални Рад за Општину Чока за 2010. годину
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ Центра за Социјални Рад Чока за 2010. годину