ДРУШТВО

 

 
 

 

КУЛТУРА

 

Банатски Моноштор

КУЛТУРНО ДРУШТВО ,, Petőfi Sándor’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Раде на очувању народних обичаја. Наступају на свим културним програмима у Општини. Културно друштво поседује просторију у згради Дома културе у месту. Број чланова: 15

Адреса: П.Шандора 33, 23328 Банатски Моноштор

 

Црна Бара

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ,,Crna Bara’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Раде на очувању народних обичаја фолклора и песме околине исто народне изворне игре и песме Србије. Наступају на свим културним програмима у Општини и путују на фестивале. Број чланова: 40 Културно друштво поседује своју просторију. Технички је делимично опремљен.

Адреса: ЈНА 41, 23338 Црна Бара 

 

Чока

КУЛТУРНО ДРУШТВО "Móra Ferenc" MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Баве се очувањем народних обичаја са мађарској језичног подручја. Фолклорне и етнолошке културне обичаје. Један од највећих културних програма је организовање културног кампа за децу Општине и шире. Културно друштво располаже са сопственом зградом који је тренутно у фази реконструкције. Број чланова: 200.

Адреса: Потиска 18, 23320 Чока

КУЛТУРНО ДРУШТВО "Sveti Sava" MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Раде на очувању народних обичаја фолклора и песме околине исто народне изворне игре и песме Србије. Наступају на свим културним програмима у Општини и путују на фестивале у Србији и шире. Културно друштво поседује просторију. Број чланова: 150

Адреса: М.Тита 2, 23320 Чока

АМАТЕРСКО ПОЗОРИШНО ДРУШТВО "Orpheus - Theater" AMATŐR SZINHÁZI EGYESÜLET

Позоришна група ради представе за грађане на мађарском језику, игра у месту дечје представе и игра у месту али полази на позив свих других позоришних позива фестивалског или забавног карактера. Декорација комада израђују сами, немају сопствену зграду за рад. Број чланова: 25 2007. године су проглашени за најбољу екипу у Војводини.

Адреса: М.Тита 2, 23320 Чока

КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКО УДРУЖЕЊЕ "Čokanski dobošari" MŰVELŐDÉSI – TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Удружење је покренуо програм културног карактера – добошарски сусрет који је добио међународни значај. Своју просторију немају, налазе се у згради Дома културе. Један од најновијих удружења у Општини. Број чланова: 35

Адреса: Потиска 20, 23320 Чока

КУЛТУРНО ДРУШТВО ,,Talija’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Тренутно нису активни. Број чланова: --

Адреса: М.Тита 18, 23320 Чока

 

Остојићево

МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ КРУГ "Tiszaszentmiklós" MAGYAR KULTÚRKÖR

Раде на очувању народних обичаја фолклора и песме околине исто народне изворне игре и песме. Наступају на свим културним програмима у Општини. Културно друштво поседује просторију. Број чланова: 40

Адреса: М.Тита 36, 23326 Остојићево

АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ "Theater TO" AMATŐR SZINHÁZ

Позоришна група ради дечје представе и игра у месту али полази на позив основних школа и вртића. Декорација комада израђују сами, немају сопствену зграду за рад. Број чланова: 10

Адреса: Милетићева 102, 23326 Остојићево

 

Падеј

КУЛТУРНИ КРУГ "Takács Rafael" KULTÚRKÖR

Раде на очувању народних обичаја фолклора и песме околине исто народне изворне игре и песме Србије. Наступају на свим културним програмима у Општини и путују на фестивале. Културно друштво поседује своју просторију. Број чланова: 50

Адреса: М.Тита 54, 23325 Падеј

 

Санад

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "Vuk Karadžić" MŰVELŐDÉSI MŰVÉSZI EGYESÜLET

Раде на очувању народних обичаја фолклора и песме околине исто народне изворне игре и песме Србије. Наступају на свим културним програмима у Општини и путују на фестивале у Србији и шире. Културно друштво поседује своју просторију у згради Дома културе. Број чланова: 60

Адреса: М.Тита 56А, 23331 Санад

 

Врбица

КУЛТУРНО ДРУШТВО ,,Zlatna Buba’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Тренутно нису активни. Број чланова: --

Адреса: М.Горкиј 16, 23329 Врбица

 

СПОРТ

 

СТАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА

 Културно-образовни центар " Чока ", радна јединица за спорт је дужна да прикупља, пра ти и обрађује податке из области спорта и физичке културе. КОЦ "Чока" је под надлежношћу општинске управе Чока. Р.ј. за спорт адекватно и благовремено обрађује податке из ове области.

Општина Чока у овом тренутку располаже свим потребним информацијама из ове области, у форми годишњих планова, програма и извештаја о раду спортских организација, као и кроз учешће у раду редовних годишњих скупштина спортских организација, заједничких састанака представника спортских организација и ширење информација кроз стварање нових модела организованости.

У периоду транзиције, која још траје, многе спортске организације се гасе и многе нове се формирају. Нови методи прикупљања података су увек потребни. Верујемо да би постојање рачунара са прикључком на интернет у свакој спортској организацији омогућио бољу комуникацију са центром. Постоје многе информације, општег карактера, које можемо добити обучавањем спортских радника овладавањем рада на рачунару и другим вештинама (обука спортских радника на изради пројеката), које су потребне за функционисање спортске организације.

Потребне су информације у вези планова развоја спортских организација са позиције средњег и дугог рока, што подразумева: обуку стручног кадра – спортских радника, развоја играчког кадра, број екипа и селекција у такмичењу, могућност приватизације спортске организације итд. Разлози за такво стање су нестручност у области планирања и немотивисаност за суочавање са таквим проблемима. Такве информације се добијају образовањем спортских радника као трајном делатношћу. Цена коштања образовања није велика у односу на добит.

Током 2007. године очекујемо доношење Закона о спорту, при чему ће нам бити јасније које су то недостајуће информације и да ли нам је потребна помоћ у вези са њима, међутим, генерално гледано, приоритет ће бити оспособљавање и образовање спортских радника у смислу рада на рачунару, приступа интернету и коришћењу расположивих информација са те глобалне мреже.

 

 АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Заступљени спортови у Општини и трендови њиховог развоја:

 • Стони тенис, најзначајнија спортска дисциплина у општини Чока (тим пре што женска популација има приоритет у развоју спорта наше државе), у односу на ранији период организованости и постигнутих спортских резултата овај спорт стагнира. Постоје два клуба, који се такмиче у лига систему.
 • Фудбал, напопуларнија спортска дисциплина, у односу на ранији период организованости, масовности и постигнутих спортских резултата овај спорт назадује у нашој општини. Постоје три клуба који се такмиче у лига систему.
 • Кошарка, ова спортска дисциплина се налази на прекретници постојања, међутим кошарка има значајну традицију у нашој општини. Постоји један клуб који се са најмлађим екипама такмичи на турнирима интерне органозованости.
 • Одбојка, најмлађа спортска дисциплина у нашој општини, али веома динамична у свом развоју и великом је успону, пре свега, у квантитативном смислу, имамо само женске екипе. Постоје два клуба који се такмиче у лига систему.
 • Рукомет, један клуб са женским екипама, веома амбициозни и динамични у жељи популаризације овога спорта и свога клуба. Постоји један клуб који се такмичи у лига систему.
 • Борилачки спортови, припадају млађим спортским клубовима у нашој општини, са завидном амбициозношћу и динамиком развоја. Постоје два клуба који се такмиче на турнирима свих нивоа.
 • Шах, спортска дисциплина са великом традицијом у општини а клуб са великим амбицијама у побољшању организације рада и постизању резултата. Постоји један клуб који се такмичи у лига систему.
 • Спортска рекреација и боди билдинг, једна од најпопуларнијих спортских дисциплина у општини, међу младима пре свега. Постоје два клуба и имају најлошије услове рада.
 • Спортски риболов, спортска дисциплина са великим бројем чланства са плаћеном чланарином риболовачком савезу, који се риболовом баве као спортом и као рекреацијом. Постоји један клуб који се такмичи у лиги-турнирске и интерне органозованости.

 

 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ОБЈЕКТИ

СПОРТСКИ КЛУБОВИ:

 1. Стонотениски клуб «Чока» Чока
 2. Стонотениски клуб «Слога» Остојићево
 3. Фудбалски клуб «Чока» Чока
 4. Фудбалски клуб «Слога» Остојићево
 5. Фудбалски клуб «Тиса» Падеј
 6. Кошаркашки клуб «Чока» Чока
 7. Одбојкашки клуб «Чока» Чока
 8. Женски одбојкашки клуб «Златица» Падеј
 9. Рукометни клуб «Слога» Остојићево
 10. Карате клуб «Чока» Чока
 11. Будо клуб «Реални аикидо» Чока
 12. Боди билдинг клуб «Атлета» Црна Бара
 13. Удружење спортских риболоваца «Златица» Чока
 14. Шах клуб «Пролетер» Чока
 15. Клуб за спортску рекреацију и боди билдинг «Тиса» Чока

Спортови у успону су одбојка, борилачки спортови и стони тенис, који је у Чоки проглашен за дисциплину од општег друштвеног интереса.

КАПИТАЛНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ: Реконструкција и адаптација постојећих спортских објеката:

 • Фудбалски стадион «Чока» Чока (свлачионице)
 • Фудбалски стадион «Слога» Остојићево (ограда око стадиона и доградња постојећих трибина за гледаоце)
 • Фудбалско игралиште ФК «Тиса» Падеј (нове свлачионице и ограда око игралишта).
 • Фудбалско игралиште «Јадран» Санад (свлачионице и ограда око игралишта).
 • Рукометно игралиште у Чоки (асвалтна подлога игралишта и електрично осветљење)
 • Рукометно игралиште у Падеју (асвалтна подлога игралишта и електрично осветљење)
 • Рукометно игралиште у Остојићеву (асвалтна подлога игралишта и електрично осветљење)
 • Рукометно игралиште у Санаду (асвалтна подлога игралишта и електрично осветљење)
 • Кошаркашки терен у Чоки, локација Спортска улица(реконструкција електричног осветљења).
 • Кошаркашки терен у Санаду, локација основна школа.
 • Стонотениска сала «Чока» Чока, локација Потиска 20 (реконструкција и доградња).
 • Фискултурне сале у Чоки и Падеју (реконструкције и адаптације).
 • Шах сала «Пролетер» Чока (реконструкција и доградња). 

 

 

НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Спортске организације општине Чока финансијска средства стичу из сталних извора:

а. Буџет општине Чока

 • · Дотацијска средства
 • · Конкурсна средства

б. Средства месних заједница општине Чока

 • · За делатност

Спортске организације такође стичу средства из повремених извора, а то су: донације, спонзорства и конкурси.

Расподела средстава спортским организацијама врши се на основу:

а. Утврђених критеријума

б. Одобрених пројеката на јавним Конкурсима општине Чока

 

 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОДВИЈАЊУ СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 • · Недовољна заинтересованост деце и омладине да се организовано баве спортом
 • · Недостатак квалитетних и адекватних спортских објеката
 • · Недовољан број оспособљених и школованих стручних кадрова-тренера у клубовима
 • · Недовољан број оспособљених спортских радника.
 • · Хроничан недостатак новца.
 • · Неквалитетни услови за рад и бављење физичким вежбањем.
 • · Прескупе котизације струковним савезима, високи трошкови за судије, помоћне судије и делегате.

Потребе општине Чока у области спорта

Под претпоставком постојања неограничених финансијских средстава, која би сва могла да се потроше на спорт, Чока би добила следеће објекте:

Фискултурна хала покривена балоном (балон хала), на локацији:

 • - Стадиона фудбалског клуба «Чока» Чока, Потиска бб
 • - Стадиона фудбалског клуба «Слога» Остојићево, Штросмајерова 36

Изградили би се нови следећи спортски објекти:

 • · Базен у Чоки, локацију одређују локални политичари.
 • · Тениско игралиште у Чоки, локација Спортска улица,
 • · Изградња клизалишта у Чоки, локација фудбалски стадион «Чока» Чока
 • · Фискултурна сала за борилачке спортове и боди билдинг у Чоки, локација Спортска улица,
 • · Одбојкашко отворено игралиште у Чоки (Спортска улица), Остојићеву (Штромајерова 36) и Падеју (поред зграде месне заједнице),
 • · Изградња рукометног игралишта у Врбици и поставка једне конструкције за кошарку, локација у основној школи.
 • · Изградња терена и поставка једне конструкције за кошарку у Црној Бари, локација у основној школи.
 • · Вештачка стена за планинарски клуб у оснивању у Чоки, локација Спортска улица,
 • · Бициклистичко пешачка стаза са обостраним дрворедом на релацији Чока-Сента-Чока са прилазом ловно-туристичким и рекреационо-спортским објектима.
 • · Стрељана у Остојићеву, локација Штросмајерова 36.
 • · Трим стаза у свим насељеним местима општине Чока.
 • · Дечија игралишта локалног значаја у свим насељеним местима општине Чока
 • · Изградња паркова у свим насељеним местима општине Чока.