ИЗБОРИ 2020 - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЧОКА - CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

 

Контакт / Elérhetőség:

Адреса: Potiska broj 20. Čoka 23320,

Cím: Tiszamente utca 20. Szám, Csóka 23320

Телефон / Telefon: 064/86-19-612

Е-маил адреса / E-mail cím: izbori2020.coka@gmail.com

 

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

Име фајла За скидање
РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА
ЗАПИСНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЧОКА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ОДРЖАНИХ ДАНА 21.06.2020. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА БИРАЧА НА СВАКОМ БИРАЧКОМ МЕСТУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА 21.ЈУН 2020.ГОДИНЕ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 11.МАЈА 2020.ГОДИНЕ ДОНЕЛА РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 26.04.2020.ГОДИНЕ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПОЈЕДИНЕ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА РАСПИСАНЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 26.04.2020.ГОДИНЕ

 

АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

Име фајла За скидање
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ МАНДАТА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
РЕШЕЊЕ: ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ
ИЗБОРНА ЛИСТА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ
РЕШЕЊЕ: ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА: VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР
ИЗБОРНА ЛИСТА: VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР
РЕШЕЊЕ: ПРОГЛАШАВА СЕ ИЗБОРНА ЛИСТА: ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)"
ИЗБОРНА ЛИСТА: ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)"

 

ОБРАСЦИ

 

Име фајла За скидање
ТАБЕЛА ЗА УНОС КАНДИДАТА
ТАБЕЛА ЗА УНОС ПОТПИСНИКА
ОБРАЗАЦ СО-1/2020 - ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ОБРАЗАЦ СО-2/2020 - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ОБРАЗАЦ СО-3/2020 - САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ОБРАЗАЦ СО-4/2020 - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ОБРАЗАЦ СО-5/2020 - СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ОБРАЗАЦ СО-6/2020 - ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЧОКА
ОБРАЗАЦ СО-7/2020 - ПОТВРДА О ПРЕДАЈИ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ОБРАЗАЦ СО-8/2020 - РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ