Служба за Kатастар непокретности Чока је била трећа најуспешнија у држави у 2016.години


Чока, 11.01.2017

На основу података Републичког геодетског завода евидентираних у току 2016.године сачињен је листа служби за катастар непокретности по успешности, где је катастар Чока трећи у држави, с тим да су у четвртом кварталу чак били на првом месту са просеком 4,17 урађених предмета по запосленом раднику.

Критеријуми за статистичку обраду података су били број решених управних предмета, спискова аката (копија плана, уверење, лист непокретности), захтева за упис водова, број уноса уговора за потребе масовне процене, вануправни предмети и број запослених у служби.

Комплетан списак можете преузети ОВДЕ.


Коментари(0)