Уговор о набавци радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока


Чока , 13.02.2018

Општина Чока је, 13.02.2018.године, са фирмом „Јаворник“ доо из Суботице потписала Уговор о набавци радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока – Ва етапа. Радови ће бити извршени у року од 120 календарских дана од дана увођења у посао.

 


Коментари(0)