Потписан Уговор за набавку радова на капели на православном гробљу у Падеју


Чока, 11.12.2017

Дана 11.12.2017.године закључен је Уговор о извођењу радова на завршетку капеле на православном гробљу у Падеју између општине Чока и Максим Градње доо из Суботице. Извођење радова је предвиђено у року од 30 дана од дана увођења извођача у посао.

 


Коментари(0)