Потписан Уговор о комасацији за КО Чока


Чока, 28.12.2017

Дана 28.12.2017. потписан је Уговор за извођење геодетско-техничких радов на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у КО Чока. Уговор вредности 111.000.000,00 РСД потписан је између општине Чока и ГеоГИС-а ДОО из Београда.

 


Коментари(0)