УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА


Чока, 22.12.2017

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Центру за социјални рад за општину Чока је одобрио средства за реализацију пројекта „ Разлике нас спајају“.

Основни циљ пројекта је био, унапређивање степена квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју са територије општине Чока, који користе услугу дневног боравка, кроз пружање и унапређивање ове услуге.

Добијена средства у износу од 700.000,00 динара су , према плану Програма рада, утрошена за набавку дидактичког материјала и лаптоп рачунара, неопходног за успешнији рад са корисницима.

Исплаћени су двомесечни трошкови за превоз корисника до Дневног боравка и назад, исхрану, режије (електрична енергија и грејање) и набављена средства за хигијену.

Двомесечни рад запослених је такође финансиран из средстава пројекта , што је растеретило Локалну самоуправу, која у те сврхе издваја значајна средства и која ће наставити да финансира услугу и по завршетку пројекта.

Током реализације пројекта интезивирала се медијска презентација Дневног боравка, кроз израду промотивног материјала – 500 комада флајера, који су подељени у склопу новогодишње приредбе 22.12.2017. године. Индиректни учесници, родитељи и хранитељи, су укључени у рад боравка кроз организовање групних активности које су имале за циљ њихово повезивање са боравком, али и са Локалном средином кроз заједничке активности са грађанима, пре свега пензионерима.

Деци и младима са сметњама у развоју са територије општине Чока , овим пројектом у оквиру услуге Дневног боравка, је пружена могућност за унапређивање и очување постојећих способности, развијање социјалних вештина, укључивање у културно-забавне активности, дружење са другом децом и подстицање самосталности.

 


Коментари(0)