Изградња водоводне мреже у Падеју II етапа II фаза


Чока, 29.11.2017

Закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи водоводне мреже у Падеју, 29.11.2017.године. Уговор је потписан између општине Чока и Максим Градње доо из Суботице. Радови су у току.

 


Коментари(0)