Писмо о намерама са Gab Urbis Consultingom доо из Будимпеште


Будимпешт , 05.03.2018

Председница општине Чока Стана Ђембер је у Будимпешти 5-ог марта пописала Писмо о намерама са Gab Urbis Consultingom доо из Будимпеште.  Циљ овог писма о намерама је утврђивање заједничких интереса и потреба и остваривање даље заједничке сарадње. Партнери се заједничком одлуком обраћају Амбасади Републике Србије у Мађарској и Амбасади Републике Мађарске у Србији, министарствима спојних послова или другим надлежним министарствима Републике Мађарске и Републике Србије.Партнери, овим актом, дефинишу своје заједничке циљеве као следеће:

- Разматрање могућности изградње постројења за пречишћавање отпадних вода

- Проналазак фонда ради обезбеђивања средстава за инвестицију

- Узајамна помоћ у изради студије и идејног пројекта

- Организација обука

- Остале заједничлке активности у  вези наведених циљева.

 


Коментари(0)