ИНДУСТРИЈА


Основне привредне гране у општини Чока су:

 • Пољопривредна производња, а нарочито сточарство, повртарство и гајење лековитог биља,
 • Прехрамбена индустрија (индустрија меса, индустрија млека и производња вина),
 • Металска индустрија,
 • Примарна прерада дувана и
 • Производња производа од пластике.

На територији општине у функцији су следећа индустријска постојења:

 • "MACVAL" д.о.о., који се бави прерадом лековитог и зачинског биља.
 • "МЕНТА" Падеј д.о.о., која се бави дорадом и сушењем лековитог биља, као и производњом фармацеутских производа, због чега се сврстава у хемијску индустрију.
 • Индустрија за прераду дувана.
 • "Млекара Чока"
 • АТБ "СЕВЕР" Ливница Чока
 • "Винопродукт - Чока" д.о.о. Суботица