ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - КОНТАКТ

 


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЧОКА"
Производња и дистрибуција воде (41000)

Чока, ул. Палих бораца бр. 5
Текући рачун: 355-1007019-39 Војвођанска банка Нови Сад, ПЈ Чока 345-636-28 Панонска банка Нови Сад, ПЈ Чока

Телефон и фаx: 0230/71-174, 0230/71-443
E-mail: jkpcoka@pyrotherm.co.yu

web: http://coka.jkp.rs

Матични број:08148058