ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 


У 2007. години Предузеће, у складу са примарним циљевима и приоритетима економске политике Владе Републике Србије за нередни период, планира корекцију (повећање) цена комуналних услуга за 7,5%, тј. у висини пројектоване инфлације за 2007. годину.

Од већих проблема у пословању Предузећа представљаће нам и даље диспаритет цена. Продајна цена испоручене воде и прерађене отпадне воде је далеко нижа од оне којом би се покрили трошкови производње и одвођења. С друге сране, наплата утрошене воде је отежана код сеоских домаћинстава, док је код колективних стамбених зграда проблем наплате воде услед спорости судских процеса.

Напомена: Цене су дате у динарима и не садрже порез на додату вредност. На цене се рачуна ПДВ по посебној стопи од 8%.