МАЛА ПРИВРЕДА


Анализа структуре самосталих делатности у општини Чока

Посматрано са становишта делатности пословања, највећи број регистрованих предузетника су углавном трговачке, док је број предузећа који се баве производним делатностима знатно мањи. На усмеравање регистрације самосталне трговачке радње утицало је следеће:

 • захтева мање почетно финансијско улагање
 • мањи број запослених
 • бржи повратак уложених средстава.

Сматрамо да до формирања предузетништва у виду производње долази у мањем обиму због немогућности добијања повољних инвестиционих кредита од стране комерцијалниб банака, као и уско тржиште за пласман робе на домаћем тржишту.

Власници самосталних радњи су спремни да инвестирају у развој пословања само до границе економског оправдања. Укупан број регистрованих активних радњи у општини бележи раст у односу на претходне године.

Од средине 2006, године радње се региструју у Агенцији за привредне регистре. Структура регистрованих радњи по делатностима је следећа:

 • - трговци 44
 • - угоститељи 13
 • - вулканизери 3
 • - машинбравар 3
 • - лимар 2
 • - електроинсталатер 9
 • - аутопревозници 8
 • - столари и погребна опрема 5
 • - фризерски салон 4
 • - такси превоз 2
 • - посластичари 1
 • - каменорезац 1
 • - ужар 1
 • - оптичар 1
 • - зидар 1
 • - фотограф 1
 • - молер 1
 • - здравствена заштита животиња 1
 • - производња сокова 1
 • - пројектни биро и агенције 2
 • - књиговодствени сервиси и агенције 9.

Број предузетника по годинама:

 • 2004 – 101
 • 2005 – 110
 • 2006 – 116

Број запослених у 2004 је био 229 а у 2005. години 300.

Удуржење предузетника у општини Чока постоји али однос између удружења и локалне самоуправе је неадекватан. Локална самоуправа информише удружење о постојећим конкурсима и у буџету издваја средства за организацију посете сајмова, едукацију за писање пројеката.