ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

 

Интерна ревизија је у Општини Чока успостављена са циљем да се унапреди пословање организације пружањем независног, објективног уверавања и саветодавних услуга, она додаје вредност организацији, не само кроз анализирање и извештавање о ономе шта се догодило, већ и кроз идентификовање области у којима су могућа побољшања. Интерна ревизија помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплинован приступ процељивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.

Интерна ревизија је функционално независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена. Послове интерне ревизије обавља овлашћени интерни ревизор, који је директно одговоран председнику општине.

Интерна ревизија Општине Чока се обавља у складу са прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије и складу са Међународним стандардима интерне ревизије.

Контакт:
Ана Живковић, овлашћени интерни ревизор,
Тел: 064/8619604
Е-маил: ana@coka.rs

 


 

 

 

АКТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Име фајла За скидање
ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ПРАВИЛНИК ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Име фајла За скидање
ИЗМЕЊЕН СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА ПЕРИОД 2022-2024.ГОДИНЕ

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Име фајла За скидање
ИЗМЕЊЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2022.ГОДИНУ