КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА


 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО - ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Марјанов Мирјана из Чоке, као одборник – председник,
 • Барна Карољ из Б. Моноштора, као одборник – заменик председника,
 • Гуљаш Тинде из Падеја– члан,
 • Пинтер Каталин из Чоке – члан,
 • Варга Каталин из Чоке – члан.

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Симиндри Марта из Падеја, као одборник – председник,
 • Марјанов Мирјана из Чоке, као одборник – заменик председника,
 • Лошонц Андреа из Чоке – члан,
 • Фај Тибор из Чоке – члан,
 • Лазић Исидор из Чоке– члан.

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Стојков Мирко из Чоке, као одборник – председник,
 • Шош Јожеф из Падеја, као одборник – заменик председника,
 • Шили Золтан из Чоке – члан,
 • Мијић Предраг из Чоке – члан,
 • Цаковић Хајро из Чоке – члан.

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Мијић Предраг из Чоке, као одборник – председник,
 • Никочев Ђенђи из Санада, као одборник – заменик председника,
 • Мутуц Јован из Падеја – члан,
 • Зомбори Чаба из Чоке – члан,
 • Ђуричин Јована из Санада – члан.

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНИХ АКТА

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Фај Тибор из Чоке, као одборник – председник,
 • Пожар Елеонора из Црне Баре, као одборник – заменик председника,
 • Ђембер Стана из Падеја – члан,
 • Пинтер Каталин из Чоке, као одборник – члан,
 • Будовалчев Драган из Чоке – члан.

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Вукчевић Небојша из Санада, као одборник – председник,
 • Мариас Илеана Ела из Врбице, као одборник – заменик председника,
 • Бебек Жељко из Санада – члан,
 • Губа Карољ из Падеја – члан,
 • Вујић Серенке из Чоке – члан.

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОСВЕТУ И ОМЛАДИНУ

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Хорват Ноеми из Чоке, као одборник – председник,
 • Борош Габор из Јазова, као одборник – заменик председника,
 • Кормањош Ласло из Чоке – члан,
 • Чорба Соња из Чоке – члан,
 • Стојановић Ружица из Санада – члан.

КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ВЕРСКА ПИТАЊА

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Чобанов Слободан из Чоке, као одборник – председник,
 • Барна Карољ из Б.Моноштора, као одборник – заменик председника,
 • Харди Андреа из Чоке – члан,
 • Јуришин Душан из Чоке – члан,
 • Трандафир Биљана из Остојићева – члан.

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Изабрана је на седници Скупштине општине Чока, дана 02.10.2012.године у следећем саставу:

 • Тот Тибор из Јазова, као одборник – председник,
 • Хорват Ноеми из Чоке, као одборник – заменик председника,
 • Мусулин Јањић Биљана из Чоке – члан,
 • Вучковић Марија из Чоке – члан,
 • Гарић Светлана из Чоке – члан.