ТУРИЗАМ

 

Присуство дивљачи и могућности за развој ловног туризма

Свих ових година економске кризе у наша ловишта се веома мало улагало, па је и дивљачи било све мање, као и ловаца из Европе, без обзира на високи рејтинг који су некада наша ловишта имала. Инострани ловци су одлазили у земље где су правила усклађена са прохтевима високоплатежног госта. Они такође захтевају луксузни смештај, врхунску услугу, добре путеве до ловишта, сигурност у шуми и на крају да улов могу понети у своју земљу.

Ловачки савез Србије на територији Општине Чока газдује са два удружења. Ловачко удружење Чока (где припадају секције Санад, Врбица, Црна Бара и Остојићево) и Ловачко удружење Падеј које је самостално. Налазимо и ловиште Златица–Рибњаци из Петроварадина које газдује на воденим површинама рибњака у Јазову, и има дозволу за лов искључиво пернате дивљачи. Издвајамо да је ловачко удружење Падеј једино удружење на територији Војводине које се бави узгојем дивљих патака.

Укупно 27% територије Војводине и Баната чине ритови који су идеална станишта за дивљач. Велики број водених токова, река и поречја са припадајућим шумама су такође повољан амбијент. У нашој Општини постоји лепа традиција иностраног и домаћег ловног туризма. Лови се зец, фазан, дивље патке, јаребице, препелице... Од крупне дивљачи постоји у изобиљу срна и срндаћа, као и дивљих свиња.

Спортски риболов је саставни део живота великог броја Банаћана, код нас су воде још увек чисте, а богат садржај се постепено увећава. Управо са ових терена потичу капитални примерци шарана, штуке, смуђа, деверике и кечиге. Посебна је атракција лов на сомове капиталце методом бућке.