ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија – А.П. Војводина

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

ОДСЕКА ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ,РАЗВОЈ

УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број: СЛУЖБЕНО

Ч О К А

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам за грађевинске послове, за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности обавештава грађане општине Чока да дана 16.01.2018. године спроводиће се акција хумано хватање паса луталица.

 

 

Шеф одсека за привреду, пољопривреду,

развој, урбанизам и

стамбено комуналне делатности

ср Шевењхази Ева