CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


A KKT elnöke Oláj Tibor

1960-ban Tiszaszentmiklóson született.

Végzettsége okleveles közgazdász. 1985-ben a csókai Rad Építőipari Vállalatban kezdеtt dolgozni könyvelőként, majd a tervezési és később a pénzügyi osztály vezetőjeként dolgozott. 1997-től a csókai Lakásügyi Közvállalat megbízott, majd később kinevezett igazgatója lett. 2005-től a csókai Kommunális Közvállalat pénzügyi osztályvezetőjeként dolgozott. 2012. júliusától 2016 júniusáig Csóka község elnökének tanácsadója teendőket végezte.

Házas, egy leánygyermek édesapja és egy lányunoka nagyapja.

A KKT elnökének hatásköre

A Képviselő – testület elnöke megszervezi a községi Képviselő – testület munkáját, összehívja annak üléseit, elnököl és egyéb teendőket végez, melyeket a törvénnyel és a község Statútumával meghatároztak. A Képviselő – testület elnökét a tanácsnokok sorából választják, 4 éves időszakra, titkos szavazással, a községi Képviselő – testület tanácsnokai össz – számának szavazattöbbségével. A Képviselő – testület elnökjelöltjét legkevesebb 8 tanácsnok javasolhatja. A Képviselő – testület elnökének idő előtt megszűnhet tisztsége: lemondással, felmentéssel vagy a Képviselő – testület tanácsnoki megbízatásának megszűnésével. A Képviselő testület felmentésére vonatkozó javaslatot legkevesebb 21 tanácsnok javasolhatja. A Képviselő – testület elnöke lemondás esetén is felmenthető, melyet a Képviselő – testület csupán megállapít ( konstatál ), vita nélkül.

 


A KKT elnökének helyettese Milovan Vasić

A KKT elnökhelyettes hatásköre

Csóka község képviselő-testületének elnökhelyettese a képviselő-testület elnökét helyettesíti annak távollétében vagy amennyiben kötelezettségének elvégzésében az gátolva van, illetve külön meghatalmazás esetén.

A képviselő-testület elnökhelyettesét ugyanazzal a módszerrel választják meg, illetve mentik fel kötelezettségei végzése alól, mint a képviselő-testület elnökét.

 


A testület titkára Tóth Zoltán

Született 1982. Január 1-én Nagykikindán.

Általános iskolai tanulmányait Szajánban, gimnáziumi tanulmányait pedig Szabadkán végezte. Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi karán diplomált.

Csóka Község Közigazgatási Hivatalában 2011 óta van munkaviszonyban.

A testület titkárának hatásköre

A községi Képviselő – testületnek van titkára, aki gondoskodik a szakteendők végzéséről, a Képviselő – testület munkatestületei üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatban, irányítja ezek munkájával kapcsolatos adminisztratív teendőket.

A Képviselő – testület titkárát a községi Képviselő – testület nevezi ki, a Képviselő testület elnökének javaslatára, négy évre és újból kinevezhető.

A községi Képviselő –testület titkárává olyan személy nevezhető ki, aki befejezte a jogi egyetemet, letette a szakvizsgát a közigazgatási szervben való munkára vonatkozóan és legkevesebb három év munkagyakorlattal rendelkezik. A községi Képviselő – testület, a Képviselő testület elnökének megindokolt javaslatára felmentheti a titkárt idő előtt is.

 


Tanácsnokok

 

ALEKSANDAR VUČIĆ – SZERBIA GYŐZEDELMESKEDIK - KÉPVISELŐCSOPORT
 1. Vasić Milovan
 2. Radanov Daniel
 3. Adžić Snežana
 4. Čokolov Radojević Suzana
 5. Mutuc Zoran
 6. Bebek Željko
 7. Süli Léna
 8. Grbin Arsen
 9. Nagy Tibor
 10. Terzin Blagoja
 11. Krizmanić Dejana
 12. Bagdal Julijana

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - KÉPVISELŐCSOPORT
 1. Pámer Pintér Patricia
 2. Oláj Tibor
 3. Ileana Marias - Ella
 4. Urbán Róbert
 5. Barna Károly
 6. Törtei Éva
 7. Balázs Ferenc
 8. Hudák Edit
 9. Rúzsa Katalin

 

DEMOKRATA PÁRT – BORIS ILIĆ
 1. Ilić Boris
 2. Marjanov Mirjana

 

VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA – NENAD ČANAK
 1. Čobanov Slobodan
 2. Piri Zoltán

 

Csóka Község Képviselő-testülete öszesen 25 tanácsnokból áll össze.


A KKT hatásköre

 • Meghozza a községi Statútumot és a Képviselő – testület Ügyrendjét,
 • Meghozza a községi költségvetést és zárszámadást,
 • Meghozza a község és egyes tevékenységek fejlesztési programát,
 • Meghozza a község Városrendezési tervét és rendezi az építési terület használatát,
 • Határozatokat és egyéb általános aktusokat hoz,
 • Kiírja a községi referendumot, véleményt mond a polgári kezdeményezésekben szereplő javaslatokról és meghatározza a helyi járulékról szóló határozat javaslatát,
 • Szolgálatokat, kommunális közvállatokat, intézményeket és szervezeteket alapit, melyeket a községi Statútummal meghatároztak és ellenőrzi munkájukat,
 • Kinevezi és felmenti az Igazgató és Felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a kommunális közvállalat, az általa alapított intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit és jóváhagyást ad ezek Statútumára, általános aktusaira a törvénnyel összhangban,
 • Megválasztja a Képviselő – testület elnökét és a Képviselő – testület elnökének helyettesét és a községi elnök javaslatára megválasztja a Községi Tanácsot,
 • Kinevezi és felmenti a Képviselő- testület titkárát,
 • Kinevezi és felmenti a községi közigazgatás osztályvezetőjét illetve a közigazgatás osztályvezetőit egyes területeken, a községi elnök javaslatára,
 • Meghatározza a községi illetékeket és más helyi bevételeket, melyek a törvény alapján megilletik,
 • Meghatározza a telek – rendezési és használati térítményt,
 • Meghozza a község nyilvános adósság – vállalásáról szóló aktust,
 • Előírja a vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét, Véleményezi a törvényeket, melyekkel rendezik a helyi önkormányzat érdekeit szolgáló kérdéseket,
 • Az Alkotmánybíróság előtt megindítja a helyi önkormányzat jogainak védelmére vonatkozó eljárást,
 • Jóváhagyást ad a község nevének és szimbólumainak használatára,
 • Egyéb teendőket végez, melyeket a törvénnyel és Statútummal meghatároztak.

 


Dokumentumok

 

Név
Formátum
Méret
Csóka község Statútuma
232KB
Csóka község Képviselő testületének munkájáról szóló Ügyrend
184KB
Határozat Csóka község Képviselő testületének munkájáról szóló Ügyrend módosításáról
55KB
Csóka község Képviselő testülete Ügyrendjének módositásáról és kiegészitéséről szóló határozat
62KB