JAVNE NABAVKE OPŠTINE ČOKA

 

OPŠTI PODACI O NARUČIOCU
PODACI
NAZIV: OPŠTINA ČOKA
ADRESA: POTISKA 20, 23320 ČOKA
PIB: 101417479
MATIČNI BROJ: 08381984
BROJ ŽIRO RAČUNA: 840-83640-50
SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE: ANID ISAKOVIĆ, dipl. pravnik, e-mail: anid@coka.rs ili javna.nabavka.23320coka@gmail.com, tel.: 0230/471-035

 

 


SADRŽAJ:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI
Ime fajla Za skidanje
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Ime fajla Za skidanje
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

 

 

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Datum Nabavka Za skidanje
28.04.2022 Nabavka usluge prevoza putnika
19.04.2022 Nabavka usluge odnošenja praznih toner kaseta
12.04.2022 Nabavka usluge održavanja sistema elektronske komunikacije
07.04.2022 Nabavka kancelarijskog materijala
28.03.2022 Nabavka usluge prevoza putika
28.03.2022 Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka
25.03.2022 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rehabilitaciji kolovoza u ulici Vinogradska u Čoki
24.03.2022 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka
14.03.2022 Nabavka radova na postavljanju saobraćajnih znakova na teritoriji Čoka
11.03.2022 Nabavka potrošne opreme za računare
08.03.2022 Nabavka usluge prevoza putnika
04.03.2022 Nabavka radova na sanaciji trotoara i parkirališta u naseljenom mestu Čoka
02.03.2022 Nabavka tonera
25.02.2022 Nabavka usluge održavanja velikih fotokopir mašina
25.02.2022 Nabavka florescentnih prsluka
24.02.2022 Nabavka usluge tehničkog pregleda i održavanje službenih automobila
21.02.2022 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji - proširenje kolovoza u ulici Školska u Jazovu
09.02.2022 Nabavka geodetskih usluga
09.02.2022 Nabavka reklamnog materijala za potrebe projekta
08.02.2022 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
04.02.2022 Nabavka usluge održavanja instaliranih programskih paketa u opštinskoj upravi opštine Čoka
03.02.2022 Nabavka sijalica za održavanje ulične rasvete
03.02.2022 Nabavka usluge izrade KTP plana
28.01.2022 Nabavka usluge korišćenja mobilne telefonije
27.01.2022 Nabavka usluge održavanja obuke zaposlenih
27.01.2022 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
20.01.2022 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete