JAVNE NABAVKE OPŠTINE ČOKA

 

OPŠTI PODACI O NARUČIOCU
PODACI
NAZIV: OPŠTINA ČOKA
ADRESA: POTISKA 20, 23320 ČOKA
PIB: 101417479
MATIČNI BROJ: 08381984
BROJ ŽIRO RAČUNA: 840-83640-50
SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE: ANID ISAKOVIĆ, dipl. pravnik, e-mail: anid@coka.rs ili javna.nabavka.23320coka@gmail.com, tel.: 0230/471-035

 

 


SADRŽAJ:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI
Ime fajla Za skidanje
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Ime fajla Za skidanje
PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

 

 

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Datum Nabavka Za skidanje
20.01.2022 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete