JAVNE NABAVKE OPŠTINE ČOKA

 

OPŠTI PODACI O NARUČIOCU
PODACI
NAZIV: OPŠTINA ČOKA
ADRESA: POTISKA 20, 23320 ČOKA
PIB: 101417479
MATIČNI BROJ: 08381984
BROJ ŽIRO RAČUNA: 840-83640-50
SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE: ANID ISAKOVIĆ, dipl. pravnik, e-mail: anid@coka.rs ili javna.nabavka.23320coka@gmail.com, tel.: 0230/471-035

 

 


SADRŽAJ:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI
Ime fajla Za skidanje
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Ime fajla Za skidanje
DEVETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
OSMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU

 

 

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 

Datum Nabavka Za skidanje
11.10.2021 Nabavka usluge održavanje informacionih sistema opštinske uprave Čoka
06.10.2021 Nabavka usluge prevoza putnika
05.10.2021 Nabavka internet usluge za potrebe opštine Čoka
05.10.2021 Nabavka usluge redovnog servisa grejne opreme u kotlarnici zgrade opštine Čoka
30.09.2021 Nabavka radova na rušenju objekta
14.09.2021 Nabavka klupa
14.09.2021 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete
07.09.2021 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na uređenju atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
03.09.2021 Nabavka usluge daljinskog nadzora sigurnosno - tehničkog sistema
03.09.2021 Nabavka cvetnih aranžmana
11.08.2021 Nabavka kancelarijskog nameštaja
10.08.2021 Nabavka školskog pribora i opreme za đake prvake
06.08.2021 Nabavka usluge procene tržišne vrednosti i procene ispunjenosti uslova nepokretnosti
06.08.2021 Nabavka usluge izrade energetskog pasoša
05.08.2021 Nabavka usluge ovlašćenog procenitelja
03.08.2021 Nabavka usluge obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije
03.08.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
02.08.2021 Nabavka računara i računarske opreme
30.07.2021 Nabavka dobara za potrebe opštine Čoka
28.07.2021 Nabavka ugostiteljskih usluga
14.07.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
30.06.2021 Nabavka usluge računarskog programiranja-izrada softvera
30.06.2021 Nabavka DDD usluge za celokupnu zgradu opštine Čoka
15.06.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
15.06.2021 Nabavka usluge osiguranja
10.06.2021 Nabavka usluge pranja službenih automobila opštine Čoka
08.06.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka
04.06.2021 Nabavka usluge izrade projekata za uklanjanje objekata
04.06.2021 Nabavka usluge održavanja klima uređaja
29.04.2021 Nabavka radova na posipanju ulica struganim asfaltom na teritoriji opštine Čoka
23.04.2021 Nabavka radova na sanaciji pomoćnih prostorija
22.04.2021 Nabavka usluge uništavanja krpelja na teritoriji opštine Čoka
21.04.2021 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
21.04.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
16.04.2021 Nabavka sadnica za ozelenjavanje javnih površina u naseljenom mestu Čoka
15.04.2021 Nabavka sredstva za čišćenje
14.04.2021 Nabavka trakaste zavese
14.04.2021 Nabavka usluge odnošenja praznih toner kaseta
13.04.2021 Nabavka opreme za unapređenje e-uprave
13.04.2021 Nabavka eksterne budzetske revizije
12.04.2021 Nabavka računarske opreme za potrebe Policijske stanice Čoka
09.04.2021 Nabavka usluge održavanja sistema elektronske komunikacije
01.04.2021 Nabavka kancelarijskog materijala
25.03.2021 Nabavka državnih zastava
18.03.2021 Nabavka radova na tekućem održavanju
17.03.2021 Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena sa RF karticama
12.03.2021 Nabavka usluge popravke mobilnih telefona - novi postupak
10.03.2021 Nabavka radova na postavljanju saobraćajnih znakova na teritoriji opštine Čoka
09.03.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka - novi postupak
04.03.2021 Nabavka usluge popravke mobilnih telefona
03.03.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka
03.03.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
25.02.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
19.02.2021 Nabavka usluge tehničkog pregleda i održavanje službenih automobila
12.02.2021 Nabavka usluge iz oblasti zoo higijene
10.02.2021 Nabavka i punjenje tonera i nabavka potrošne opreme
10.02.2021 Nabavka usluge održavanja velikih fotokopir mašina
03.02.2021 Nabavka usluge instaliranih programskih paketa u opštinskoj upravi opštine Čoka
03.02.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
02.02.2021 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete
02.02.2021 Nabavka sijalica za održavanje ulične rasvete
28.01.2021 Nabavka usluge korišćenja mobilne telefonije
28.01.2021 Nabavka usluge tehničke kontrole projektne dokumentacije
27.01.2021 Nabavka usluge ažuriranja procene od rizika od katastrofa i ažuriranje plana zaštite i spasavanja
27.01.2021 Nabavka geodetskih usluga
26.01.2021 Nabavka radova na ograđivanju grebanog asfalta