ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE ČOKA
SADRŽAJ:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI
Ime fajla Za skidanje
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Ime fajla Za skidanje
DVANAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
JEDANAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
DESETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
DEVETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
OSMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021.GODINU
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020.GODINU

 

 

NABAVKE NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Datum Nabavka Za skidanje
27.12.2021 Nabavka usluge izrade projekta za uklanjanje objekata
24.12.2021 Nabavka geodetskih usluga
23.12.2021 Nabavka usluge ispitivanja sistema za dojavu požara
21.12.2021 Nabavka usluge prevoza putnika
17.12.2021 Nabavka dečijih auto sedišta i bezbedonosnih podmetača
13.12.2021 Nabavka novogodišnjih paketića za decu
10.12.2021 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije saobraćaja i saobraćajne signalizacije u zoni škole u naseqenim mestima Čoka i Ostojićevo
10.12.2021 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za postavljanje izmenljive saobraćajne signalizacije u zoni škole u naseljenim mestima Čoka i Ostojićevo
10.12.2021 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za postavljanje izmenljive saobraćajne signalizacije u zoni škole u naseljenom mestu Padej
10.12.2021 Nabavka radova na montaži i demontaži novogodišwe dekoracije u naseqenim mestima opštine Čoka
10.12.2021 Nabavka kancelarijskog nameštaja
08.12.2021 Nabavka poklona
29.11.2021 Nabavka zanatskih usluga
08.12.2021 Nabavka poklona
23.11.2021 Nabavka kancelarijskog nameštaja
23.11.2021 Nabavka suvenira
16.11.2021 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rušenju objekta
15.11.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
03.11.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
03.11.2021 Nabavka usluge organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu
28.10.2021 Nabavka usluge prevoza putnika
27.10.2021 Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta signalizacije i postavljanje opreme na staničnom područiju stanice Čoka na mestima ukinutog pružnog prelaza
27.10.2021 Nabavka usluge izrade akustičke studije pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji opštine Čoka
26.10.2021 Nabavka usluge angažovanja koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na radovima na rušenju objekta
26.10.2021 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rušenju objekta
22.10.2021 Nabavka radova na uređenju deponija na teritoriji opštine Čoka
20.10.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
11.10.2021 Nabavka usluge održavanje informacionih sistema opštinske uprave Čoka
06.10.2021 Nabavka usluge prevoza putnika
05.10.2021 Nabavka internet usluge za potrebe opštine Čoka
05.10.2021 Nabavka usluge redovnog servisa grejne opreme u kotlarnici zgrade opštine Čoka
30.09.2021 Nabavka radova na rušenju objekta
14.09.2021 Nabavka klupa
14.09.2021 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete
07.09.2021 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na uređenju atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
03.09.2021 Nabavka usluge daljinskog nadzora sigurnosno - tehničkog sistema
03.09.2021 Nabavka cvetnih aranžmana
11.08.2021 Nabavka kancelarijskog nameštaja
10.08.2021 Nabavka školskog pribora i opreme za đake prvake
06.08.2021 Nabavka usluge procene tržišne vrednosti i procene ispunjenosti uslova nepokretnosti
06.08.2021 Nabavka usluge izrade energetskog pasoša
05.08.2021 Nabavka usluge ovlašćenog procenitelja
03.08.2021 Nabavka usluge obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije
03.08.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
02.08.2021 Nabavka računara i računarske opreme
30.07.2021 Nabavka dobara za potrebe opštine Čoka
28.07.2021 Nabavka ugostiteljskih usluga
14.07.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
30.06.2021 Nabavka usluge računarskog programiranja-izrada softvera
30.06.2021 Nabavka DDD usluge za celokupnu zgradu opštine Čoka
15.06.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
15.06.2021 Nabavka usluge osiguranja
10.06.2021 Nabavka usluge pranja službenih automobila opštine Čoka
08.06.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka
04.06.2021 Nabavka usluge izrade projekata za uklanjanje objekata
04.06.2021 Nabavka usluge održavanja klima uređaja
29.04.2021 Nabavka radova na posipanju ulica struganim asfaltom na teritoriji opštine Čoka
23.04.2021 Nabavka radova na sanaciji pomoćnih prostorija
22.04.2021 Nabavka usluge uništavanja krpelja na teritoriji opštine Čoka
21.04.2021 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
21.04.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
16.04.2021 Nabavka sadnica za ozelenjavanje javnih površina u naseljenom mestu Čoka
15.04.2021 Nabavka sredstva za čišćenje
14.04.2021 Nabavka trakaste zavese
14.04.2021 Nabavka usluge odnošenja praznih toner kaseta
13.04.2021 Nabavka opreme za unapređenje e-uprave
13.04.2021 Nabavka eksterne budzetske revizije
12.04.2021 Nabavka računarske opreme za potrebe Policijske stanice Čoka
09.04.2021 Nabavka usluge održavanja sistema elektronske komunikacije
01.04.2021 Nabavka kancelarijskog materijala
25.03.2021 Nabavka državnih zastava
18.03.2021 Nabavka radova na tekućem održavanju
17.03.2021 Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena sa RF karticama
12.03.2021 Nabavka usluge popravke mobilnih telefona - novi postupak
10.03.2021 Nabavka radova na postavljanju saobraćajnih znakova na teritoriji opštine Čoka
09.03.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka - novi postupak
04.03.2021 Nabavka usluge popravke mobilnih telefona
03.03.2021 Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka
03.03.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
25.02.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
19.02.2021 Nabavka usluge tehničkog pregleda i održavanje službenih automobila
12.02.2021 Nabavka usluge iz oblasti zoo higijene
10.02.2021 Nabavka i punjenje tonera i nabavka potrošne opreme
10.02.2021 Nabavka usluge održavanja velikih fotokopir mašina
03.02.2021 Nabavka usluge instaliranih programskih paketa u opštinskoj upravi opštine Čoka
03.02.2021 Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova
02.02.2021 Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete
02.02.2021 Nabavka sijalica za održavanje ulične rasvete
28.01.2021 Nabavka usluge korišćenja mobilne telefonije
28.01.2021 Nabavka usluge tehničke kontrole projektne dokumentacije
27.01.2021 Nabavka usluge ažuriranja procene od rizika od katastrofa i ažuriranje plana zaštite i spasavanja
27.01.2021 Nabavka geodetskih usluga
26.01.2021 Nabavka radova na ograđivanju grebanog asfalta
16.12.2020 Nabavka usluge izrade obnove predmera i predračuna za izgradnju zelene pijace u naseljenom mestu Padej
11.12.2020 Nabavka novogodišnjih paketića za decu
10.12.2020 Nabavka poklona
03.12.2020 Nabavka usluge izrade idejnog projekta adaptacije javnog osvetljenja na teritoriji opštini Čoka u svih osam naseljenih mesta sa video nadzorom
30.11.2020 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na uređenju prostorije za instalaciju rendgen aparata u Domu zdravlja Čoka
26.11.2020 Nabavka radova na uređenju prostorije za instalaciju rendgen aparata u Domu zdravlja u Čoki
25.11.2020 Nabavka potrošnog materijala i sredstva za dezinfekciju - NOVI POSTUPAK
19.11.2020 Nabavka radova montaže i demontaže novogodišnje dekoracije u naseljenim mestima opštine Čoka
19.11.2020 Nabavka novogodišnje dekoracije
18.11.2020 Nabavka potrošnog materijala i sredstva za dezinfekciju
18.11.2020 Nabavka računarske opreme,štampača i telefona
16.11.2020 Nabavka usluge izrade projekta dečijih igrališta u centralnom delu svih osam naseljenih mesta opštine Čoka sa sistemom solarnog osvetljenja
13.11.2020 Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje i popravke
10.11.2020 Nabavka zanatskih usluga
03.11.2020 Nabavka usluge organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu
30.10.2020 Nabavka lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka
26.10.2020 Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti javnih nabavki
12.10.2020 Nabavka usluge interneta za potrebe opštine Čoka
12.10.2020 Nabavka usluge održavanja internet - web prezentacije za potrebe projekta prekogranične saradnje
09.10.2020 Nabavka usluge održavanja sistema elektronske komunikacije
08.10.2020 Nabavka usluge redovnog godišnjeg servisiranja grejne opreme u kotlarnici zgrade opštine Čoka

 

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI PO STAROM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Ime fajla Za skidanje
TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU
TEHNIČKA ISPRAVKA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017-2019.GODINU

 

 

JAVNE NABAVKE PO STAROM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Datum Nabavka Za skidanje
07.08.2020 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
16.07.2020 Nabavka radova na uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
03.07.2020 Nabavka kamiona - autosmećara
24.06.2020 Nabavka ugostiteljskih usluga za reprezentacione potrebe Opštine Čoka
05.06.2020 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
04.06.2020 Nabavka usluge prevoza učenika
18.05.2020 Nabavka usluge popravke puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
28.04.2020 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
22.04.2020 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
03.04.2020 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
06.03.2020 Nabavka kancelarijskog materijala
27.02.2020 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
25.02.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu
18.02.2020 Nabavka usluge stručnih nadzora na rekonstrukciji i sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja OŠ ,,Jovan Popović" Čoka
10.02.2020 Nabavka radova na sanaciji kolovoza struganim asfaltom
31.01.2020 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
23.01.2020 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
20.01.2020 Nabavka usluge uklanjanja leševa krupnih životinja sa teritoriji opštine Čoka
17.01.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Železnička u Padeju
17.01.2020 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Maršala Tita u Ostojićevu
16.01.2020 Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka Vb etapa
16.12.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja OŠ ,,Jovan Popović" Čoka"
09.12.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju Hrama Svetog oca Nikolaja u Ostojićevu ugroženog kapilarnom vlagom
02.12.2019 Nabavka goriva za potrebe opštine Čoka
12.11.2019 Nabavka usluge mobilno lasersko skeniranje sa izradom GIS-a i analizom stanja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata u naseljima Čoka, Ostojićevo, Sanad i Padej
08.11.2019 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta osnovnog obrazovanja-fiskulturne sale OŠ ,,Jovan Popović" u Čoki
25.10.2019 Nabavka radova na izgradnji atmosferskih kanala u Sanadu
17.10.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji-sanaciji ograde oko objekta Rimokatoličke ctkve Presvetog Trojstva u Čoki
09.10.2019 Nabavka građevinskih paketa za izbeglice na teritoriji opštine Čoka
03.10.2019 Nabavka radova na sanaciji tornja i završni radovi na lađi crkve ,,Svetog Josipa" u Ostojićevu
02.10.2019 Nabavka građevinskog materijala za izbeglice na teritoriji opštine Čoka
27.09.2019 Nabavka radova na sanaciji kolovoza struganim asfaltom
18.09.2019 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
11.09.2019 Nabavka usluge pripreme i isporuke mešavine struganog asfalta i prirodnog separisanog šljunka
10.09.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvarača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
10.09.2019 Nabavka ginekološkog ultrazvuka
14.08.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvrača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
15.07.2019 Nabavka ugostiteljskih usluga za reprezentacione potrebe opštine Čoka
02.07.2019 Nabavka radova na uređenju atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka
25.06.2019 Nabavka radova na tekućem održavanju, postavljanje-zamena zatvrača na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Padej
29.05.2019 Nabavka radova na adaptaciji zelene pijace u Čoki
22.05.2019 Nabavka usluge prevoza učenika
07.05.2019 Nabavka automobila
25.04.2019 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka Vb etapa
23.04.2019 Nabavka radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Doža Đerđa u Crnoj Bari
16.04.2019 Nabavka kancelarijskog materijala
05.04.2019 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
04.04.2019 Nabavka usluge popravke puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
20.03.2019 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe
07.03.2019 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
21.02.2019 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
14.02.2019 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
04.02.2019 Nabavka goriva
25.01.2019 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
24.01.2019 Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
16.01.2019 Nabavka usluge uklanjanja leševa krupnih životinja sa teritorije opštine Čoka
17.12.2018 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
03.12.2018 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za objekat OŠ "Servo Mihalj" u Padeju
29.11.2018 Nabavka radova na sanaciji dela objekta 1 i promena namene zgrade MZ Ostojićevo
23.11.2018 Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Čoka
07.11.2018 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
31.10.2018 Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
03.10.2018 Nabavka radova na sanaciji Pravoslavne crkve u Sanadu
01.10.2018 Nabavka radova na spomen obeležije ruskim vojnicima u Crnoj Bari
24.09.2018 Nabavka radova na sanaciji trotoara ispred Pošte u Jazovu
24.08.2018 Nabavka radova na uređenju divljih deponija na teritoriji opštine Čoka
20.08.2018 Nabavka radova na izgradwi kolovoza u ulici Branka Radičevića u Sanadu
13.08.2018 Nabavka radova na uređewu atarskih puteva-otresišta
10.07.2018 Nabavka građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom izbeglih lica sa teritorije opštine Čoka
06.07.2018 Nabavka usluge tehničko-biološka rekultivacija na delu depresije na K.O. Sanad opština Čoka
05.07.2018 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
08.06.2018 Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ostojićevo
08.05.2018 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
24.04.2018 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
24.04.2018 Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
19.04.2018 Popravka puteva-krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Čoka
17.04.2018 Nabavka radova na ojačanju-sanaciji kolovoza u ulici Vuka Karadžića u Ostojićevu
13.04.2018 Nabavka kancelarijskog materijala
29.03.2018 Nabavka protivgradnih raketa
21.03.2018 Nabavka hrane i pića za reprezentativne potrebe opštine Čoka
23.02.2018 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
19.02.2018 Nabavka goriva
26.01.2018 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
23.01.2018 Nabavka usluge uklanjanja uginulih životinja sa teritorije opštine Čoka
22.01.2018 Nabavka automobila za potrebe policijske stanice u Čoki
28.12.2017 Nabavka putničkih automobila za potrebe policijske stanice u Čoki
19.12.2017 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka-Va etapa
18.12.2017 Object of the procurment:Adaptations of the Community Centre-Banatski Monostor
18.12.2017 Object of the procurment:Organisation of events
18.12.2017 Nabavka usluge prevoza srednjoškolaca i participacija u trokovima prevoza
06.12.2017 Набавка услуга санација технолошко-биолошка рекултивација деградираног простора „ Шумице“ Падеј
30.11.2017 Nabavka radova na izgradnji kolovoza u ulici Arsenije Čarnojevića u Sanadu
21.11.2017 Nabavka usluga izvođenja geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom i katastarskog remera građevinskog zemljišta u K.O. Čoka,opština Čoka
21.11.2017 Nabavka radova na završetku kapele na Pravoslavnom groblju u Padeju
31.10.2017 Nabavka radova izgradnje vodovodne mreže u naselju Padej II etapa II faza
04.10.2017 Nabavka radova izgradnje vodovodne mreže u naselju Padej II etapa II faza
07.09.2017 Hабавка услуге испитивања квалитета пољопривредног земљишта на територији општине Чока
02.08.2017 Набавка услуге обележавања катастарске парцеле пољопривредног земљишта у државној својини
05.07.2017 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
12.06.2017 Rekonstrukcija objekta - zubna ambulanta Čoka
15.05.2017 Поправка путева – крпљење ударних рупа – на територији општине Чока
03.05.2017 Nabavka dobara namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka-mašine za šivenje
27.04.2017 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
21.04.2017 Nabavka radova investicionog održavanja pravoslavne crkve Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila u Čoki
13.04.2017 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
12.04.2017 Nabavka usluge održava informacionog sistema lokalne poreske administracije
06.04.2017 Nabavka kancelarijskog materijala
27.03.2017 Građevinski radovi na rekonstrukciji dečijeg dispanzera i ginekološkog odeljenja Doma zdravlja Čoka
16.03.2017 Nabavka radova sanacije trotoara u centru Čoke
14.03.2017 Nabavka hrane i pića za reprezentacione potrebe opštine Čoka
23.02.2017 Nabavka usluge spremanja i čišćenja
20.02.2017 Nabavka goriva
14.02.2017 Nabavka dobara namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka
03.02.2017 Nabavka električne energije za opštinu Čoka
25.01.2017 Investiciono održavanje atarskih puteva u K.O. Padej i u K.O. Ostojićevo
25.01.2017 Nabavka usluge uklanjanja životinjskih leševa sa teritorije opštine Čoka
04.01.2017 Nabavka usluge uklanjanja životinjskih leševa sa teritorije opštine Čoka
15.12.2016 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
16.11.2016 Nabavka radova rušenja objekta u Crnoj Bari u ulici JNA 37
24.10.2016 Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pijace u naseljenim mestima Čoka, Ostojićevo i Padej
21.10.2016 Nabavka radova na izgradnji kolovoza u ulici Vojvode Stepe u Sanadu
06.10.2016 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pijace u naseljenim mestima Čoka, Ostojićevo i Padej
09.09.2016 Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka
26.08.2016 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka - IV etapa
18.08.2016 Nabavka usluge čišćenja zgrade opštinske uprave opštine Čoka
11.08.2016 Nabavka dodatnih radova na ojačanju - sanaciji kolovoza u ulici Petefi Šandora u Banatskom Monoštoru
01.07.2016 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
02.06.2016 Nabavka usluge obeležavanja katastarske parcele poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
20.05.2016 Nabavka ugostiteljske usluge za reprezentacione potrebe opštine Čoka
12.04.2016 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
01.04.2016 Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka-IV etapa
24.03.2016 Nabavka vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Padeju
12.02.2016 Nabavka građevinskog materijala za pobojšanje uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka
11.02.2016 Nabavka domaćih životinja namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka
05.02.2016 Nabavka hrane i pića za reprezentacione potrebe opštine Čoka
04.02.2016 Nabavka kancelarijskog materijala
03.02.2016 Nabavka goriva
01.02.2016 Nabavka električne energije
01.12.2015 Nabavka usluge uklanjanja leševa životinja sa teritorije opštine Čoka
26.11.2015 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila
26.11.2015 Nabavka usluge prevoza učenika srednjoškolaca i participacija u troškovima prevoza
25.11.2015 Nabavka putničkog automobila za potrebe Policijske stanice u Čoki
13.11.2015 Nabavka usluge ispitivanja mineralnog azota u poljoprivrednom zemljištu na teritoriji opštine Čoka
05.11.2015 "Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Vrbica"
19.10.2015 "Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Vrbica"
22.09.2015 "Nabavka računara i računarske opreme za potrebe rada sa sistemom za upravljanje projektima"
17.09.2015 "Nabavka radova na ojačanju-sanaciji kolovoza u ulici Petefi Šandora u Banatskom Monoštoru"
01.09.2015 "Nabavka računara i računarske opreme za potrebe rada sa sistemom za upravljanje projektima"
19.08.2015 "Nabavka HDPE kanti za otpadke"
06.08.2015 "Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka"
17.07.2015 "Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka - III etapa"
16.06.2015 "Nabavka usluge izrade procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i drugih nesreća na teritoriji Opštine Čoka"
03.06.2015 "Nabavka računara i računarske opreme"
29.05.2015 "Nabavka protivgradnih raketa"
19.05.2015 "Nabavka nepredviđenih radova na sanaciji vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
05.05.2015 "Nabavka ugostiteljske usluge za potrebe Opštine Čoka"
07.04.2015 "Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Čoka"
18.03.2015 "Nabavka računara, računarske i druge opreme za uvođenje sistema za elektronsko glasanje
27.02.2015 "Nabavka hrane i piće za reprezentacione potrebe Opštine Čoka"
06.02.2015 "Nabavka kancelarijskog materijala"
04.02.2015 "Nabavka električne energije"
02.02.2015 "Nabavka goriva"
19.12.2014 "Nabavka svinja, goveda i ovaca namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka"
01.12.2014 "Nabavka svinja, goveda, ovaca, plastenika i alata namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka"
04.11.2014 "Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
08.10.2014 "Nabavka građevinskog materijala"
01.10.2014 "Sanacija vodovodne mreže u naselju Čoka-II etapa"
16.09.2014 "Nabavka HDPE kanti za smeće"
20.08.2014 „Набавка услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова“
01.08.2014 Nabavka računara i računarske opreme
14.07.2014 Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Padeju i izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije Čarnojević i Vuka Karadžića u Sanadu
08.07.2014 Sanacija objekta O.Š. u Crnoj Bari
08.07.2014 Nabavka ugostiteljske usluge za potrebe opštine Čoka
27.06.2014 Nabavka protivgradnih raketa za potrebe protivgradnih stanica na području opštine Čoka
02.06.2014 Javna nabavka male vrednosti Sanacija terena za mali fudbal u OŠ,,Servo Mihalj“, Padej JN 1/2014
13.05.2014 Sanacija vodovodne mreže u naselju Čoka- I etapa
13.05.2014 Izrada kosog krova i obnova fasade na objektima „B“ i „C“ zgrade opštine Čoka
13.05.2014 USLUGE OSIGURANJA
13.05.2014 Nabavka usluge obavljanja poslova poljočuvarske službe na teritoriji opštine Čoka
07.04.2014 Nabavka opreme za video nadzor za O.Š. Jovan popović Čoka i za Hemijsku prehrambenu srednju školu Čoka
27.03.2014 Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka
20.03.2014 Nabavka usluge vršenja geoinformatičkih poslova
04.03.2014 Adaptacija i dogradnja vatrogasnog doma u Padeju
20.02.2014 Nabavka usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica na teritoriji opštine Čoka
19.02.2014 Nabavka električne energije
05.02.2014 Nabavka pogonskog goriva
05.02.2014 Nabavka usluge ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čoka
05.02.2014 Nabavka kancelarijskog materijala
03.01.2014 Ojačanje kolovozne konstrukcije i uređenje kolovoza
08.11.2013 Predmet javne na bavke je nabavka radova: „Radovi na tekućem održavanju objekta Omladinskog doma u Ostojićevu“
26.06.2013 Nabavka protivgradnih raketa za potrebe protivgradnih stanica na teritoriji opštine Čoka
25.06.2013 Konkurs za ugostiteljske usluge za potrebe opštine Čoka