"Nabavka svinja, goveda i ovaca namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglih lica na teritoriji opštine Čoka"

 

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru