"Nabavka hrane i piće za reprezentacione potrebe Opštine Čoka"

 

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru