"Nabavka računara i računarske opreme za potrebe rada sa sistemom za upravljanje projektima"

 

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru