Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pijace u naseljenim mestima Čoka, Ostojićevo i Padej

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda