Nabavka usluge uklanjanja životinjskih leševa sa teritorije opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda