Nabavka hrane i pića za reprezentacione potrebe opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda