Građevinski radovi na rekonstrukciji dečijeg dispanzera i ginekološkog odeljenja Doma zdravlja Čoka

 

 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija