Nabavka usluge održava informacionog sistema lokalne poreske administracije

 

 

Konkursna dokumentacija
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Odluka o dodeli ugovora