Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Čoka

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda