Hабавка услуге испитивања квалитета пољопривредног земљишта на територији општине Чока

 

 

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Obaveštenje o zaključenom ugovoru