Nabavka usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije

 

 

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora 11-2018