Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ostojićevo

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje