Nabavka radova na spomen obeležije ruskim vojnicima u Crnoj Bari

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 22-2018